Kiểm soát chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho sinh hoạt

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có phản hồi về kiến nghị của cử tri liên quan đến giải pháp kiểm soát chất lượng nguồn nước sạch…

Theo đó, Bộ TN&MT nhận được kiến nghị của cử tri về việc Nhà nước cần có giải pháp kiểm soát chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho sinh hoạt của nhân dân; đồng thời, xử lý nghiêm minh, có tính chất răn đe đối với các công ty nước cung cấp nước không đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của số đông người dân như thực tế đã diễn ra trong thời gian qua.

Bộ TN&MT cho biết, hiện nay việc sản xuất, phân phối, tiêu thụ nước sạch được thực hiện theo quy định của Nghị định về sản xuất, cung cấp nước sạch do Bộ Xây dựng và UBND các cấp chỉ đạo.

Việc quản lý, giám sát chất lượng nước sạch sau quá trình sản xuất cho đến cấp nước tới các hộ dân được thực hiện theo quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của Bộ Y tế. Còn quản lý việc khai thác nước, bảo vệ nguồn nước nói chung được thực hiện theo quy định của Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường.

kiem soat chat luong nguon nuoc sach cung cap cho sinh hoat
Ảnh minh họa. ITN
Trong đó, ngoài những quy định về bảo vệ nguồn nước nói chung, Luật Tài nguyên nước còn có quy định riêng đối với việc bảo vệ chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nước cho sinh hoạt.

Theo đó, đơn vị khai thác nước phải có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, thường xuyên theo dõi, quan trắc chất lượng nguồn nước, bảo đảm chất lượng nước do mình khai thác..., đồng thời Luật cũng quy định UBND cấp tỉnh, huyện, xã có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn.

Vấn đề quản lý hoạt động khai thác, sử dụng, chất lượng nguồn nước đã được cụ thể hóa bằng các quy định trong Luật và các văn bản dưới Luật, cụ thể như: Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; Thông tư số 47/2017/TTBTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Thông tư 64/2017/TT-BTNMT quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất; Thông tư số 76/2017/TT- BTNMT quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ; Nghị định số 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.

Trong thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, hoàn thiện các quy định, các thể chế pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý tài nguyên nước, môi trường, đặc biệt là bảo vệ tài nguyên nước và môi trường, chú trọng đến nguồn nước và các hoạt động có thể ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho mục đích sinh hoạt của nhân dân. Trong đó, cần có chế tài nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước và các hành vi vi phạm các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan đến cung cấp, tiêu thụ nước sạch cấp cho nhân dân.

Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và ý thức và nghĩa vụ của người dân trong việc giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ chất lượng nước các sông, suối, hồ, ao…, nhất là các nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; tăng cường giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước.
 
Theo Petrotimes

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1