Thông báo tập huấn cập nhật một số quy định mới nhất liên quan đến Luật Kế toán 2015

Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017. Để kịp thời giúp các đơn vị có liên quan hiểu rõ các quy định của Luật Kế toán mới, Hội cấp thoát nước Việt Nam tổ chức tập huấn Nghị định nói trên.
 
 

1. Đối tượng tham dự tập huấn:

- Chủ tịch HĐQT/HĐTV; Tổng Giám đốc/Phó TGĐ; Giám đốc/Phó GĐ;

- Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán viên khác.

2. Nội dung tập huấn:

Những nội dung đổi mới Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/ 11/ 2015:

- Những đổi mới trong nguyên tắc hạch toán theo giá hợp lí, phương pháp hạch toán

- Nội dung thay đổi về chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán;

- Nội dung thay đổi về nội dung Báo cáo tài chính và phương pháp lập báo cáo tài chính đối với các tổ chức kinh doanh và đơn vị hành chính nhà nước.

* Hướng dẫn Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán:

- Các qui định chi tiết về chứng từ kế toán: nội dung, phương pháp lập chứng từ; lưu trữ, bảo quản chứng từ tài liệu kế toán;

- Trách nhiệm của kế toán viên, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị và những người có liên quan đến chứng từ kế toán;

- Chi tiết các qui định về hành nghề kế toán, làm dịch vụ kế toán.

* Mối quan hệ giữa Nghị định 174/2016/NĐ-CP với thông tư Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất.

* Trao đổi, Giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp khi áp dụng Luật kế toán.

3. Giảng viên:  TS. Lê Quang Bính – Nguyên Phó Vụ trưởng, Kiểm toán nhà nước.

4. Thời gian và kinh phí khoá tập huấn:

- Thời gian tập huấn: 01 ngày, ngày 15 /3/2017.

- Kinh phí tham gia tập huấn (bao gồm kinh phí cho giảng viên, hội trường, giải khát giữa giờ, ăn trưa, tài liệu, và các chi phí khác phục vụ khoá tập huấn):

+ Các doanh nghiệp là hội viên Hội CTNVN: 700.000 đ/học viên;

+ Các doanh nghiệp chưa phải là Hội viên Hội CTNVN: 900.000 đ/học viên

5. Địa điểm tập huấn: Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (cạnh Đại học Kiến trúc Hà Nội)

6. Thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, đề nghị thực hiện trước ngày 10/3/2017. Thông tin tài khoản:

- Tên tài khoản: Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam

- Số tài khoản (VND): 12010000010702

- Ngân hàng: Sở Giao dịch I, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Địa chỉ: Block A, Vincom Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội

Đề nghị đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự theo mẫu sau:

Danh sách học viên tham dự lớp tập huấn Nghị định 174/2016/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 2015

TT

Họ và tên

Giới tính

Chức vụ

Di động

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách đăng ký gửi về địa chỉ Ban Đào tạo Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, Tầng 19, Tòa nhà Văn phòng, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội hoặc scan và gửi về địa chỉ Email:tranmyhanh118@gmail.com.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Chị Trần Mỹ Hạnh - Điều phối viên Ban Đào tạo Hội CTNVN, di động: 097.386.1357 (từ 8:30 - 16:00).

(Thời hạn nhận danh sách đăng ký đến hết ngày 10/3/2017)

Ban Đào tạo - Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]