Thông báo Họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành lần thứ 3 nhiệm kỳ V

Để tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017, ngày 16 – 17/2/2017, Hội Cấp thoát nước Việt Nam sẽ tổ chức cuộc Họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành lần thứ 3 nhiệm kỳ V. Nội dung cụ thể như sau:
 
 

Họp Ban Thường vụ:

Thời gian: 15h00, Thứ Năm ngày 16 tháng 2 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty CP HAWACO

Tầng 18 Tòa nhà Văn phòng, Số 1 Phạm Huy Thông, Hà Nội (phía sau số nhà 32A Nguyễn Chí Thanh)

Thành phần: Các Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch các Chi hội

Buổi họp do Chủ tịch Cao Lại Quang chủ trì.

 

Họp Ban Chấp hành:

Thời gian: 8h30, Thứ Sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017

Địa điểm: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội - Số 44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội

Thành phần: Các Ủy viên Ban chấp hành.

Buổi họp do Chủ tịch Cao Lại Quang chủ trì.

CHƯƠNG TRÌNH

(Ngày 16 - 17 tháng 2 năm 2017 tại Hà Nội)

 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Ngày 16/2/2017:   Tham quan, ra mắt trụ sở Văn phòng Hội Cấp thoát nước Việt Nam

 

14:00 - 15:00

Đón tiếp đại biểu tại trụ sở Hội Cấp thoát nước Việt Nam – Tầng 19, Tòa nhà Văn phòng, Số 1 Phạm Huy Thông, Hà Nội

 Ban tổ chức

 Họp Ban Thường vụ - Tầng 18, Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, HN

15:00 - 15:15

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

15:15 - 15:30

Chào mừng/khai mạc

Chủ tịch Cao Lại Quang

 15:30 - 16:15

Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội năm 2016 và phương hướng năm 2017 và một số hoạt động khác.

 Thường trực Hội

16:15 - 17:15

Thảo luận

Tất cả đại biểu

17:15 - 17:30

Kết luận

Chủ tịch Cao Lại Quang

 18:00

Ăn tối tại Nhà hàng Hải Cảng Nguyễn Chí Thanh - Tầng 7, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

 VWAS và HAWACO

Ngày 17/2/2017:   Họp Ban chấp hành - Công ty nước sạch HN, Số 44 Yên Phụ, HN

8:00 - 8:30

Đón tiếp

VWSA và Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

8:30 - 8:40

Chào mừng/ Khai mạc

Chủ tịch Cao Lại Quang

8:40 - 9:30

-  Báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2016 và dự kiến chương trình công tác năm 2017

-  Bầu bổ sung Ủy viên BCH, BTV

-  Một số vấn đề khác

-  Phó Chủ tịch Ứng Quốc Dũng

 

-  Thường trực Hội

9:30 - 10:00

Thảo luận

Toàn thể đại biểu

10:00 - 10:15

Nghỉ giải lao

 

10:15 - 11:30

Thảo luận và bổ sung ý kiến

Toàn thể đại biểu

11:30 - 11:45

Tổng kết bế mạc Hội nghị

Chủ tịch Cao Lại Quang

11:45 - 13:00

Ăn trưa

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]