Sawaco: Sơ kết chương trình Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giai đoạn 2017 - 2019

Ngày 20/12/2019, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2017 - 2019.  Tham dự Hội nghị có ban lãnh đạo Tổng công ty, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và lãnh đạo các Công ty cổ phần cấp nước.  
 

Ông Trần Văn Khuyên - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Giai đoạn 2017 - 2019, chương trình “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng” đã được các đơn vị trong Tổng công ty và các Công ty cấp nước thành viên tích cực thực hiện. Các quy trình nghiệp vụ ngày càng được chuẩn hóa, bám sát các quy định mới của nhà nước, theo hướng tạo thuận lợi hơn cho khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học quản lý được áp dụng rộng rãi tạo tiền đề cho việc phát triển sản xuất - kinh doanh, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Hầu hết các đơn vị cấp nước đã xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng đầy đủ, đồng bộ với hệ thống các cơ sở dữ liệu kỹ thuật. Việc thiết lập nhiều kênh giao tiếp với khách hàng đã giúp các đơn vị kịp thời tư vấn, phản hồi, giải quyết phản ánh, khiếu nại của khách hàng nhanh chóng, giảm thiểu lượng phản ánh, khiếu nại của khách hàng qua từng năm. 
 

Toàn cảnh hội nghị

Đánh giá 3 năm thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng” tại Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, một trong những kết quả đạt được là người dân thành phố đã ngày càng hiểu, đồng hành và chung tay chia sẻ với ngành nước vì mục tiêu cấp nước ổn định, an toàn, liên tục. Tổng công ty và các đơn vị cấp nước thành viên sẽ tiếp tục bổ sung, triển khai nhân rộng những mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong công tác dịch vụ khách hàng, chú trọng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc phục vụ khách hàng./.
PV

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]