Đào tạo tại chỗ, nâng cao năng lực cho Công ty Cấp nước Phú Thọ

Ngày 22/11/2019, tại Phú Thọ, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Công ty CP Cấp nước Phú Thọ đã ký kết hợp tác về việc Triển khai các hoạt động Nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên công ty CP Cấp nước Phú Thọ.
 
Ông Nguyễn Văn Bút - Chủ tịch Công ty CP Cấp nước Phú Thọ và Ông Phạm Xuân Điều - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam ký kết biên bản hợp tác
 
Sau khi khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên Công ty, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam đã phân tích, đánh giá và thống nhất với lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Phú Thọ về các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng gồm:
 
- Kỹ năng quản trị nhân sự
- Kỹ năng quản trị kế hoạch
- Kỹ năng quản trị rủi ro
- Kỹ năng kiểm tra - đánh giá
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử

Các chuyên đề sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 12/2019 với sự giảng dạy của các giảng viên đến từ Viện Quản trị doanh nghiệp - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]