Truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai trong ngành nước

Ngày 7/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp với Hội nước Úc, Trung tâm quốc gia về nước sạch và về sinh môi trường nông thôn, Quỹ tài năng trẻ ngành nước Úc tổ chức Hội thảo tài năng trẻ trong ngành nước: Truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai trong ngành nước.
 

Bà Hạ Thanh Hằng - Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Hội CTN VN
 

Ông Paul Smith - Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế Hội nước Úc

Hội thảo là cơ hội để các tài năng trẻ trong ngành nước Việt Nam và quốc tế chia sẻ kiến thức ngành và kinh nghiệm với các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành nước đến từ Úc và Việt Nam. Hội thảo cũng hướng đến tìm kiếm giải pháp cho các thách thức và vấn đề phức tạp mà ngành nước Việt Nam đang phải đối mặt, với mục tiêu dài hạn là phát triển tài năng cho thế hệ ngành nước trong tương lai. Đồng thời kết nối với các tài năng trẻ của Úc.

Hội thảo cũng đã thảo luận chuyên sâu về các giải pháp và thách thức về nước đô thị và nước nông thôn.
 

Tùng Anh

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]