"Ấn tượng" với màu xanh của Hồ Ngọc Khánh

Những ngày đầu mùa đông Hà Nội, mặt nước Hồ Ngọc Khánh bỗng chuyển sang màu xanh ngắt. Tuy nhiên màu xanh ấn tượng ấy chính là hiện tượng phú dưỡng hồ, một trong những biểu hiện của sự ô nhiễm.
 

 
Hiện tượng phú dưỡng là một dạng biểu hiện của ao hồ bị ô nhiễm do dư thừa các chất hữu cơ, thông thường là khi hàm lượng nitơ (N) lớn hơn 500µg/l và photpho (P) lớn hơn 20μg/l. 
 

Nguyên nhân gây ra tình trạng phú dưỡng tại hồ chứa chủ yếu là từ nguồn thải xác định như cống dẫn nước thải ở khu dân cư, nhà máy, khu công nghiệp, đô thị... 
 

 
Sự dư thừa các chất hữu cơ sẽ thúc đấy sự phát triển của các loài tảo, rong, rêu và các thực vật thân mềm trong nước và cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh học của nước. 
 

 
Các loài sinh vật sau khi chết sẽ phân hủy tạo ra một lượng lớn các hợp chất hữu cơ. 
 

Khi bùn lắng xuống ao hồ, cộng với sự phát triển mạnh của các loài thực vật ở ven bờ, nếu không được xử lý sẽ làm cho ao hồ ngày càng nông hơn và mặt hồ ngày càng bị thu hẹp, cuối cùng ao hồ sẽ biến thành đầm lầy.

Hà Thắm

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]