VWSA: Tặng kỷ niệm chương cho ông Paul Smith - Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Hội ngành nước Úc

Ngày 28/6/2019, tại Văn phòng Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Chủ tịch Hội Cao Lại Quang cùng một số lãnh đạo và cán bộ Hội đã tiếp, làm vệc với ông Paul Smith - Trưởng ban Hợp tác quốc tế Hội ngành nước Úc.
 
Hai bên đã trao đổi, thảo luận về các hoạt động hợp tác sẽ triển khai trong thời gian tới như: Chương trình ghép đôi doanh nghiệp ngành nước Úc - Việt, nghiên cứu về vai trò bình đẳng giới trong phát triển ngành nước, các hoạt động tại Vietwater 2019….
  
Ghi nhận và đánh giá cao các đóng góp của cá nhân ông Paul Smith đối với thành công của các dự án hợp tác giữa Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Hội ngành nước Úc nói riêng và sự phát triển của ngành cấp thoát nước Việt Nam nói chung, Chủ tịch Hội Cao Lại Quang đã quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành cấp thoát nước Việt Nam” cho ông Paul Smith.

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]