Thông báo Tập huấn Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp ngành nước

Thực hiện Luật Kế toán ngày 20/11/2015 và Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ; Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam (Hội CTNVN) tổ chức lớp tập huấn về chuyên đề “Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp cấp thoát nước”.
 
Mục đích khóa học:
 
- Nhằm hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ trong việc thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ tại các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp trong cả nước;
- Xây dựng đồng bộ hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ phận kiểm toán nội bộ trong các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp hợp lý và đạt hiệu quả tối ưu. Giúp doanh nghiệp và các tổ chức kiểm soát tốt rủi ro và phát triển bền vững trong điều kiện nền kinh tế vận động theo kinh tế thị trường;
- Xác lập và làm rõ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ với ban kiểm soát, kế toán, các loại kiểm soát khác;
- Hướng dẫn các doanh nghiệp thiết lập các cơ sở pháp lý, những vấn đề cơ bản trong quy chế hoạt động của kiểm toán nội bộ;
- Hướng dẫn xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ các mặt hoat động kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Đối tượng:
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Cán bộ lãnh đạo các phòng: Tổ chức, Kế toán, Pháp chế; Ban Kiểm soát và các phòng, ban có liên quan tại các doanh nghiệp cấp, thoát nước khu vực các tỉnh phía Bắc.
 
2. Thời gian: 8:30 -  17:00, 02 ngày 29 - 30/5/2019 (Thứ tư, thứ năm).
 
3. Địa điểm: Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng
    Địa chỉ: Ngõ 129, Đường Trần Phú, quận Hà Đông, Tp Hà Nội.
 
4. Giảng viên: TS Lê Quang Bính – Nguyên Phó vụ trưởng Kiểm toán Nhà nước.
 
5. Kinh phí tham gia lớp học: Các chi phí bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu, giải khát giữa giờ, ăn trưa, giấy chứng nhận và các chi phí khác phục vụ khóa học. 
- Các doanh nghiệp là Hội viên Hội CTNVN đóng góp kinh phí: 1.200.000 đ/học viên; 
- Các doanh nghiệp chưa là Hội viên Hội CTNVN: 1.400.000 đ/học viên. 
 
6. Hình thức thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, đề nghị thực hiện trước ngày 25/5/2019. Thông tin tài khoản:
 
Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam
Số tài khoản (VND): 1305201016520
Ngân hàng: Agribank – Chi nhánh Tràng An 
 
Đề nghị Quý đơn vị gửi danh sách cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng theo mẫu về địa chỉ Email: tienvutccbbxd@gmail.com trước ngày 25/5/2019.
 
Danh sách học viên tham dự lớp tập huấn Kỹ năng Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp cấp thoát nước.
 
 STT Họ và tên Giới tính Chức vụ Điện thoạt di động
1        
       
 

Mọi thông tin liên quan tới công tác tổ chức lớp học, xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam – Di động: 091.222.1637. Email: tienvutccbbxd@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn./.
TM. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM
Giám đốc

Phạm Xuân Điều

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1