Hội nghị Ban thường vụ Hội CTN VN lần thứ 5, nhiệm kỳ V

Ngày 23/4/2019, tại Văn phòng công ty CP Hawaco (Hà Nội), Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ lần thứ 5, nhiệm kỳ V (2015 -2020) với sự chủ trì của Chủ tịch Cao Lại Quang.
 

 
Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất ý kiến về những điểm cần tháo gỡ trong chính sách phát triển ngành nước; công tác nhân sự Hội, bầu bổ sung Ban chấp hành và chủ trương sáp nhập các Chi hội Cấp thoát nước miền Trung và miền Nam.
 
Đây cũng là các nội dung đã được thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành của Hội được tổ chức tại Bình Dương, ngày 1/3/2019 vừa qua. 
 

 
Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến - Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đã báo cáo thường vụ Dự thảo đề xuất, kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ một số khó khăn, thúc đẩy ngành nước phát triển. 
 
   

  
 
Các thành viên trong Ban Thường vụ đã đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất với các đề xuất, kiến nghị, trong đó tập trung vào các nội dung:
 
- Hoàn thiện môi trường pháp lý về quản lý doanh nghiệp thông qua việc rà soát, sủa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật hiện hành về ngành nghề đầu tư kinh doanh, ngành mang tính đặc thù như sản xuất và cung cấp nước sạch nhằm đồng bộ thống nhất giữa các Luật liên quan.
 
- Về lộ trình Cổ phần hóa doanh nghiệp ngành nước, vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, chính quyền và doanh nghiệp sau cổ phần hóa…
 
- Đề nghị sớm xây dựng và ban hành Luật Cấp nước và sửa đổi các quy định hiện hành có liên quan đến sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch như Nghị định 117/2007/NĐ-CP, Nghị định 124/2012/NĐ-CP
 
- Đề nghị đổi mới về cơ chế giá nước hướng theo cơ chế thị trường và thực hiện đồng nhất các chính sách, chất lượng nước, chất lượng dịch vụ giữa khu vực cấp nước đô thị và nông thôn; Đề nghị xét đièu chỉnh khung giá nước cho phù hợp.
 
- Liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và giá dịch vụ thoát nước: Cần sớm điều chỉnh Nghị định 154/2016/NĐ-CP để thực hiện đúng nguyên tắc người xả nước thải phải trả tiền xử lý nước thải, cần có sự hài hòa đồng bộ giữa Nghị định 154/2016/NĐ-CP và Nghị định 80/2014/NĐ-CP, cần sớm tổ chức tập huấn, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư 13/2018/TT-BXD về phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.
 
- Về quy chuẩn, tiêu cuẩn kỹ thuật liên quan đến quản lý cấp thoát nước: Sớm triển khai tập huấn, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Đề nghị Bộ Y tế cần có nghiên cứu và ban hành quy chuẩn kỹ thuật chất lượng nước sạch uống được tại vòi.
 
- Nghiên cứu, sửa đổi và ban hành mới các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan đến thiết kế, thi công lắp đặt và vận hành, bảo trì các công trình cấp thoát nước.
 

 
Hội nghị cũng đã thống nhất sáp nhập các Chi hội Cấp thoát nước tại miền Trung và miền Nam thành Chi hội Cấp thoát nước miền Trung và Chi hội Cấp thoát nước miền Nam, đồng thời nhất trí với việc bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ V (2015 - 2020). Đó là ông Trần Chiến Công - Tổng Giám đốc Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương và ông Đinh Công Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị xử lý nước SETFIL.

Tin-ảnh: Hà Thắm

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]