Tác động xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam

Ngày 20/03/2019 tại Hà Nội, Diễn đàn chuyên gia Đánh giá tác động xã hội đã được tổ chức trong khuôn khổ Dự án Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam. Dự án do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện từ năm 2016 với mục tiêu tăng cường lồng ghép yếu tố xã hội trong quá trình xây dựng chính sách, chiến lược tăng trưởng xanh. 
 
 
Các hoạt động của Dự án được triển khai đa dạng bao gồm một chuỗi các chương trình tập huấn cho cán bộ các Bộ, ngành ở trung ương và địa phương; các khóa đào tạo lớp giảng viên nguồn về Đánh giá tác động xã hội; các nghiên cứu thí điểm trong xây dựng báo cáo đánh giá tác động xã hội theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 cũng như các chương trình đào tạo, tham quan học tập trong và ngoài nước về các chủ đề lao động, xã hội, tăng trưởng xanh bền vững.
 
Sáng kiến Diễn đàn chuyên gia Đánh giá tác động xã hội được đưa ra với mục tiêu:
1. Tăng cường nhận thức, hiểu biết về đánh giá tác động xã hội cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia đến từ các Bộ ban ngành, các viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội, các cơ sở đào tạo thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm thực hiện;
2. Hình thành Mạng lưới chuyên gia thực hành Đánh giá tác động xã hội để cùng chia sẻ kinh nghiệm và tham gia thực hành trong tương lai
 

 
Diễn đàn được tổ chức với sự tham dự của ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH và ông Jasper Abramowski, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam. Đối tượng tham gia Diễn đàn là những người trực tiếp tham gia vào quá trình soạn thảo, góp ý, chỉnh sửa các nghiên cứu đánh giá tác động xã hội và giới; các cán bộ quản lý, chuyên viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác có mong muốn tìm hiểu, tham gia mạng lưới chuyên gia trong lĩnh vực này. Trong phiên buổi sáng, các chuyên gia đã giới thiệu những yêu cầu thực hiện đánh giá tác động xã hội và giới, kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá tác động xã hội, những khoản trống trong đánh giá tác động xã hội đối với nhóm yếu thế. Phiên buổi chiều bao gồm tọa đàm thảo luận của nhóm các nhà quản lý hoạch định chính sách và nhóm chuyên gia trực tiếp thực hiện Đánh giá tác động xã hội trong thực tế. 
 

 
Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH nhận định: “Đánh giá tác động chính sách, trong đó có đánh giá tác động xã hội, là một trong những yêu cầu quan trọng của việc xây dựng và duy trì một môi trường pháp lý có chất lượng, được nhiều quốc gia quan tâm và ưu tiên thực hiện. Thực hiện tốt việc đánh giá tác động chính sách sẽ làm cho các văn bản pháp luật được ban hành bảo đảm hài hòa các lợi ích, từ đó góp phần nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm công bằng xã hội; giảm thiểu rủi ro pháp lý; tăng cường lòng tin và sự đồng thuận của xã hội đối với Nhà nước mà trực tiếp và trước hết là Chính phủ, Chính quyền địa phương trong xây dựng và thi hành pháp luật”.
 
Trong khi đó, ông Jasper Abramowski, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam cho rằng: “Quá trình đánh giá sẽ làm rõ những tác động của văn bản pháp luật, bao gồm những ảnh hưởng có thể mang tính tiêu cực tới xã hội và môi trường trong quá trình phát triển kinh tế để từ đó đưa ra những giải pháp khả thi và phù hợp”.
 

Ngọc Anh

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]