Sawaco: Học tập, quán triệt chủ đề năm 2019 của Chỉ thị 05/TW

Sáng 12/3, Đảng bộ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt chủ đề năm 2019 của Chỉ thị 05/TW “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cơ sở.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tô Thị Thanh Nga - Báo cáo viên thành phố; đồng chí Dương Hồng Đệ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.
 


Đồng chí Tô Thị Thanh Nga phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Thanh Nga, báo cáo viên thành phố đã quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc học tập, quán triệt chủ đề năm 2019 của Chỉ thị 05/TW góp phần tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương trong toàn thể Đảng bộ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.
 

Đồng chí Dương Hồng Đệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sawaco phát biểu tại Hội nghị.
 

Quang cảnh Hội nghị

 
Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch học tập, tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy; triển khai xây dựng chương trình hành động cho tập thể, cá nhân của Ban Tổ chức Đảng bộ Tổng công ty.

Tin, ảnh: Đinh Bích

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]