Kết quả chặng 06, 07, 08 Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương - Cúp BIWASE 2019

Chặng 06:

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 1:

- Số đeo/Body No.: 122 – Jutatip Maneephan - THA- Thailand

- Số đeo/Body No.: 84 – Lee Joohee - SAM - Samyang Hàn Quốc

- Số đeo/Body No.: 125 – Supuksorn Nuntana - THA- Thailand

- Số đeo/Body No.: 85 – Son Eunju - SAM - Samyang Hàn Quốc

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 2:

- Số đeo/Body No: 122 – Jutatip Maneephan - THA - Thailand

- Số đeo/Body No: 12 – Jeremy Genesis Marana - ECP - 7 Eleven Corrate Philippines

- Số đeo/Body No: 71 – Ju Pha Som Net - MAS - Malaysia

- Số đeo/Body No: 25 – Phạm Lê Xuân Hồng - GBP - Gạch - Phân bón Con Voi BD

KẾT QUẢ CHẶNG 06:

1. Vận động viên Jutatip Maneephan - Số đeo 122 - THA - Thailand

2. Vận động viên Lee Eunhee - Số đeo 83 - SAM - Samyang Hàn Quốc

3. Vận động viên Lee Joohee - Số đeo 84 - SAM - Samyang Hàn Quốc

4. Vận động viên Arianna Fidanza - Số đeo 42 - HAI - High Ambition 2020 Inter.

5. Vận động viên Phạm Hồng Loan - Số đeo 152 - XĐT - Xổ số kiến thiết Đồng Tháp

6. Vận động viên Phạm Lê Xuân Hồng - Số đeo 25 - GPB - Gạch Phân Bón Con Voi BD

7. Vận động viên Ju Pha Som Net - Số đeo 71 - MAS - Malaysia

8. Vận động viên Song Minji - Số đeo 145 - VLG - Vĩnh Long

9. Vận động viên Nur Qadrina Emylia Norzali - Số đeo 72 - MAS - Malaysia

10. Vận động viên Maszijaton Mohd Radzi - Số đeo 75 - MAS - Malaysia

Chặng 7: 
Cự ly: 44 Km

- Thành tích về đầu: 1h08'49''

- Tốc độ TB: 38,362 Km/h

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 1:

- Số đeo/Body No.: 13 – Marianne Grace A. Dacumos - ECP - 7 Eleven Corratec Philippines

- Số đeo/Body No.: 73 – Nur Aisyah Munirah Check Ramli - MAS - Malaysia

- Số đeo/Body No.: 51 – Nguyễn Lưu Cẩm Tú - HMG - Tp. HCM - Minh Giang

- Số đeo/Body No.: 43 – Breanna Hargrave - HAI - High Ambition 2020 Inter.

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 2:

- Số đeo/Body No: 123 – Chaniporn Batriya - THA - Thailand

- Số đeo/Body No: 122 – Jutatip Maneephan - THA - Thailand

- Số đeo/Body No: 125 – Supuksorn Nuntana  - THA - Thailand

- Số đeo/Body No: 71 – Ju Pha Som Net - MAS - Malaysia

KẾT QUẢ CHẶNG 07:

1. Vận động viên Jutatip Maneephan - Số đeo 122 - THA - Thailand

2. Vận động viên Namkung Soyoung - Số đeo 81 - SAM - Samyang Hàn Quốc

3. Vận động viên Son Eunju - Số đeo 85 - SAM - Samyang Hàn Quốc

4. Vận động viên Chaniporn Batriya - Số đeo 123 - THA - Thailand

5. Vận động viên Arianna Fidanza - Số đeo 42 - HAI - High Ambition 2020 Inter.

6. Vận động viên Phạm Lê Xuân Hồng - Số đeo 25 - GPB - Gạch Phân Bón Con Voi BD

7. Vận động viên Lee Eunhee - Số đeo 83 - SAM - Samyang Hàn Quốc

8. Vận động viên Ju Pha Som Net - Số đeo 71 - MAS - Malaysia

9. Vận động viên Yasue Nakahara - Số đeo 135 - VAU - Velofit Australia

10. Vận động viên Jeremy Genesis Marana - Số đeo 12 - ECP - 7 Eleven Corratec Philippines

Chặng 8: Cự ly 120 Km

- Thành tích về đầu: 2h55'27''

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 1:

- Số đeo/Body No.: 104 – Nguyễn Thị Thu Mai - TLT - Tập đoàn Lộc Trời

- Số đeo/Body No.: 154 – Trần Thị Kim Anh - XĐT -Xổ số kiến thiết Đồng Tháp

- Số đeo/Body No.: 11 – Marella Vania Salamat - ECP - 7 Eleven Corratec Philippines

- Số đeo/Body No.: 22 – Lê Thị Huyền - GPB - Gạch-Phân Bón Con Voi BD

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 2:

- Số đeo/Body No: 11 – Marella Vania Salamat - ECP - 7 Eleven Corratec Philippines

- Số đeo/Body No: 104 – Nguyễn Thị Thu Mai - TLT - Tập đoàn Lộc Trời

- Số đeo/Body No: 154 – Trần Thị Kim Anh - XĐT -Xổ số kiến thiết Đồng Tháp

- Số đeo/Body No: 1 – Bùi Thị Quỳnh - BIW - Tuyển Biwase Bình Dương

KẾT QUẢ CHẶNG 08:

1. Vận động viên Marella Vania Salamat - Số đeo 11 - ECP - 7 Eleven Corratec Philippines

2. Vận động viên Trần Thị Kim Anh - Số đeo 154 - XĐT -Xổ số kiến thiết Đồng Tháp

3. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai - Số đeo 104- TLT - Tập đoàn Lộc Trời

4. Vận động viên Lee Joohee - Số đeo 84 - SAM - Samyang

5. Vận động viên Trần Thị Phương Dung - Số đeo 54 - HMG - Tp.HCM - Minh Giang.

6. Vận động viên Bùi Thị Quỳnh - Số đeo 1 - BIW - Tuyển Biwase Bình Dương

7. Vận động viên Lê Thị Huyền - Số đeo 22 - GPB - Gạch-Phân Bón Con Voi BD

8. Vận động viên Jutatip Maneephan - Số đeo 122 - THA - Thailand

9. Vận động viên Ju Pha Som Net - Số đeo 71 - MAS - Malaysia

10. Vận động viên Son Eunju - Số đeo 85 - SAM - Samyang

Một số hình ảnh của chặng 06:


 

Một số hình ảnh của chặng 07:
 

Một số hình ảnh của chặng 08:


 


 


 


 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]