Kết quả chặng 04 và 05 Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương-cúp BIWASE - 2019

Kết quả chặng 4 (11/3/2019) và chặng 5 (12/3/2019) Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương-cúp BIWASE - 2019 như sau:

Chặng 4:

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 1:

- Số đeo/Body No.: 122 – Jutatip Maneephan - Thailand

- Số đeo/Body No.: 15 – Rica Millena T.Molina -Philippines

- Số đeo/Body No.: 71 – Ju Pha Som Net - Malaysia

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 2:

- Số đeo/Body No: 122 – Jutatip Maneephan - Thailand

- Số đeo/Body No: 71 – Ju Pha Som Net - Malaysia

- Số đeo/Body No: 81 – Namkung Soyoung - Samyang Hàn Quốc

KẾT QUẢ CHẶNG 4:

1. Vận động viên Jutatip Maneephan - Số đeo 122 - THA - Thái Lan

2. Vận động viên Lee Eunhee - Số đeo 83 - SAM - Samyang Hàn Quốc

3. Vận động viên Namkung Soyoung - Số đeo 81 - SAM - Samyang Hàn Quốc

4. Vận động viên Son Eunju - Số đeo 85 - SAM - Samyang Hàn Quốc

5. Vận động viên Arianna Fidanza - Số đeo 42 - HAI - High Ambition 2020 Inter.

6. Vận động viên Phạm Hồng Loan - Số đeo 152 - XĐT - Xổ số kiến thiết Đồng Tháp

7. Vận động viên Phạm Lê Xuân Hồng - Số đeo 25 - GPB - Gạch Phân Bón Con Voi BD

8. Vận động viên Ju Pha Som Net - Số đeo 71 - MAS - Malaysia

9. Vận động viên Chaniporn Nontasin - Số đeo 123 - THA - Thái Lan

10. Vận động viên Yasue Nakahara - Số đeo 135 - VAU - Velofit Australia

Chặng 5: 

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 1:

- Số đeo/Body No.: 03 – Đinh Thị Như Quỳnh - BIW - Tuyển Biwase Bình Dương

- Số đeo/Body No.: 01 – Bùi Thị Quỳnh - BIW - Tuyển Biwase Bình Dương

- Số đeo/Body No.: 04 – Tsubasa Makise - BIW - Tuyển Biwase Bình Dương

- Số đeo/Body No.: 85 – Son Eunju - SAM - Samyang Hàn Quốc

GIẢI THƯỞNG DỌC ĐƯỜNG SPRINT 2:

- Số đeo/Body No: 122 – Jutatip Maneephan - Thailand

- Số đeo/Body No: 71 – Ju Pha Som Net - Malaysia

- Số đeo/Body No: 84 – Lee Joohee - SAM - Samyang Hàn Quốc

- Số đeo/Body No: 25 – Phạm Lê Xuân Hồng - GBP - Gạch - Phân bón Con Voi BD

KẾT QUẢ CHẶNG 05:

1. Vận động viên Arianna Fidanza - Số đeo 42 - HAI - High Ambition 2020 Inter.

2. Vận động viên Lee Eunhee - Số đeo 83 - SAM - Samyang Hàn Quốc

3. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai - Số đeo 104 - TLT - Tập đoàn Lộc Trời

4. Vận động viên Phetdarin Somrat - Số đeo 124 - THA - Thailand

5. Vận động viên Nguyễn Thị Thi - Số đeo 103 - TLT - Tập đoàn Lộc Trời

6. Vận động viên Sarah Tucknott - Số đeo 133 - VAU - Velofit Australia

7. Vận động viên Ju Pha Som Net - Số đeo 71 - MAS - Malaysia

8. Vận động viên Lee Joohee - Số đeo 84 - SAM - Samyang Hàn Quốc

9. Vận động viên Son Eunju - Số đeo 85 - SAM - Samyang Hàn Quốc

10. Vận động viên Bùi Thị Quỳnh - Số đeo 01 - BIW - Tuyển Biwase Bình Dương

Một số hình ảnh của buổi lễ trao giải chặng 4:
 


 
Một số hình ảnh của chặng 5:
  

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]