Thông báo mở lớp Tập huấn Thông tư 08/2016/TT-BTC và Thông tư số 09/2016/TT-BTC tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh

Dựa trên nhu cầu đào tạo của hội viên, sau thành công của lớp Tập huấn Thông tư 08/2016/TT-BTC và Thông tư số 09/2016/TT-BTC tại Hà Nội cho các đơn vị hội viên khu vực phía Bắc, Hội Cấp thoát nước Việt Nam tiếp tục mở lớp Tập huấn Thông tư 08/2016/TT-BTC và Thông tư số 09/2016/TT-BTC tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.
 
 

1. Đối tượng tham gia tập huấn:

-  Lãnh đạo đơn vị phụ trách về đầu tư xây dựng

- Trưởng, phó ban Quản lý dự án, cán bộ theo dõi các dự án đầu tư xây dựng.

- Kế toán trưởng, trưởng/phó phòng kế toán và kế toán theo dõi dự án.

2. Nội dung tập huấn:

- Những quy định mới nhất về quản lý, thanh toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm: vốn đầu tư của ngân sách trung ương cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương); các dự án đầu tư sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Thông tư 08/2016/TT-BTC

- Những quy định mới nhất về quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC. (Vốn nhà nước bao gồm: vốn đầu tư công, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được đảm bảo bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước).

3. Giảng viên: là chuyên gia trực tiếp soạn thảo các thông tư nói trên.

4. Thời gian và kinh phí khoá tập huấn (áp dụng cho cả hai địa điểm Đà Nẵng và TP. Hồ CHí Minh):

          - Thời gian tập huấn: 01 ngày, từ 8:30 – 16:30 ngày 25 /4/2016. 

          - Kinh phí tham gia tập huấn: Các doanh nghiệp là Hội viên Hội CTNVN đóng góp thêm kinh phí: 600.000 đ/học viên; đối với doanh nghiệp không là Hội viên Hội CTNVN: 800.000 đ/học viên (bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu, và các chi phí khác phục vụ khoá học).

5. Địa điểm tập huấn: Thành phố Đà Nẵng, TP Hồ CHí Minh

Đề nghị đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự (bao gồm họ tên, năm sinh, giới tính, chức vụ, điện thoại liên hệ) về địa chỉ:

Ban Đào tạo Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, 65 Vân Hồ 3, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Fax: 043.976.2721 hoặc Email: tranmyhanh118@gmail.com. Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trần Mỹ Hạnh - Ban Đào tạo Hội CTNVN, di động: 097.386.1357 (từ 8:30 – 16:00).

(Thời hạn nhận danh sách đăng ký đến hết ngày 12/4/2016)

Văn phòng TW Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1