Thông báo Mở lớp tập huấn về Thông tư số 08/2016/TT-BTC và Thông tư số 09/2016/TT-BTC

Ngày 18/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 09/2016/TT-BCT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
 
 

Để kịp thời giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nắm bắt và thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BTC và Thông tư 09/2016/TT-BTC, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam phối hợp với Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị tổ chức tập huấn Thông tư 08/2016/TT-BTC và Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

1. Đối tượng tham gia tập huấn:

-  Lãnh đạo đơn vị phụ trách về đầu tư xây dựng

- Trưởng, phó ban Quản lý dự án, cán bộ theo dõi các dự án đầu tư xây dựng.

- Kế toán trưởng, trưởng/phó phòng kế toán và kế toán theo dõi dự án.

2. Nội dung tập huấn:

 - Những quy định mới nhất về quản lý, thanh toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm: vốn đầu tư của ngân sách trung ương cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương); các dự án đầu tư sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Thông tư 08/2016/TT-BTC

- Những quy định mới nhất về quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC. (Vốn nhà nước bao gồm: vốn đầu tư công, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được đảm bảo bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước).

3. Giảng viên: là lãnh đạo, chuyên gia trực tiếp soạn thảo các thông tư nói trên.

4. Thời gian và kinh phí khoá tập huấn:

- Thời gian tập huấn: 01 ngày, từ 8:00 – 16:30 ngày 17/3/2016.

- Kinh phí tham gia tập huấn: 350.000 đ/người (bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu, giải khát giữa giờ, ăn trưavà các chi phí khác phục vụ khoá học).

5. Địa điểm tập huấn:

Tại Học viện Cán  bộ quản lý xây dựng và đô thị – Km 10 đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (cạnh Đại học Kiến trúc).

Các đơn vị và cá nhân tham gia tập huấn gửi danh sách đăng ký về địa chỉ:

Ban Đào tạo Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, 65 Vân Hồ 3, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT/ Fax: 043.976.2721 hoặc Email: tranmyhanh118@gmail.com.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Chị Trần Mỹ Hạnh – Ban Đào tạo Hội CTNVN, di động: 097.386.1357 (từ 8:30 – 16:00).

(Thời hạn nhận danh sách đăng ký đến hết ngày 15/3/2016)

 

Văn phòng TW Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]