SAWACO: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Ngày 15/1/2019, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 nhằm tổng kết, đánh giá, nhìn nhận các thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.
 

Ông Trần Văn Khuyên - Chủ tịch Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, Sawaco được Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp tục giao chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2017. Tuy gặp nhiều khó khăn, song Sawaco đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, đầu tư các dự án đảm bảo việc cấp nước an toàn, liên tục cho Thành phố. 
 

Các mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2018 đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu. Tổng sản lượng nước sản xuất năm 2018 đạt 683.249.993m3, đạt 102,83% so kế hoạch năm 2018 và bằng 103,61% so cùng kỳ năm 2017. Công suất phát nước bình quân năm 2018 đạt 1.871.918m3/ngày, bằng 102,83% so với công suất kế hoạch năm 2018, bằng 103,19% so cùng kỳ năm 2017. Thực hiện gắn mới 59.902 đồng hồ nước, đạt 87,81% kế hoạch năm 2018 và bằng 64,16% so thực hiện cùng kỳ năm 2017. 

Tỷ lệ nước thất thoát thất thu bình quân năm 2018 đạt 23,31%, giảm 0,37% so kế hoạch năm 2018 và giảm 2,86% so bình quân năm 2017; đây là tỷ lệ giảm sâu nhất từ trước đến nay. Trong đó, đơn vị thực hiện tốt nhất chỉ tiêu này là Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định giảm 4,19% so năm 2017%.
  
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, Sawaco phấn đấu đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, nâng tổng công suất cấp nước đạt 1.880.000 m3/ngày, giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu còn < 21,80%, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật quản lý mạng lưới đường ống và các Nhà máy nước.

Dự kiến sản lượng nước sản xuất kế hoạch năm 2019 đạt 708.100.000 m3, bằng 103,64% so thực hiện năm 2018. Công suất phát nước của các Nhà máy nước đạt 1.973.400 m3/ngày bằng 105,42% so thực hiện năm 2018.

Với sự quyết tâm và đồng lòng  của tập thể Lãnh đạo và CB.CNV-NLĐ Tổng công ty, tiếp nối những kết quả khả quan, đáng khích lệ năm 2018, bước sang năm mới 2019, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tiếp tục phấn đấu xây dựng doanh nghiệp vững mạnh toàn diện, vì mục tiêu “Phát triển vì cộng đồng”. 
 
Nguyễn Vinh - Dương Diễm

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]