Bồi dưỡng Kỹ năng đầu tư tài chính cho công ty cấp thoát nước

Ngày 13 - 14/9/2018, tại TP.HCM, với sự tài trợ của dự án hợp tác giữa Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Diễn đàn nước Phần Lan: Phát triển ngành nước và vệ sinh tại Việt Nam thông qua các quan hệ hợp tác mới, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng đầu tư tài chính nhằm tạo điều kiện giúp các đơn vị phát triển bền vững và đặc biệt nâng cao hiệu quả kinh tế.

Lớp học thu hút sự tham gia của 40 học viên là các chủ tịch, tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị các công ty cổ phần, trưởng ban kiểm soát và các thành viên ban kiểm soát công ty, kế toán trưởng, trưởng, phó phòng kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán viên, trưởng, phó phòng kinh tế, kỹ thuật, cán bộ kinh tế, giám đốc/phó giám đốc xí nghiệp đến từ các doanh nghiệp cấp thoát nước khu vực phía Nam.

Giảng viên của khóa học là TS. Lê Quang Bính - Nguyên Phó Vụ trưởng, Kiểm toán nhà nước, đã có 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, kiểm toán và trực tiếp tham gia giảng dạy trong lĩnh vực kế toán, phân tích tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm toán, kiểm soát hội đồng quản trị… cho các tổ chức trong và ngoài nước.

Nội dung bồi dưỡng được chia làm 5 chuyên đề: khái quát về đầu tư tài chính, những qui đinh hiện hành về đầu tư tài chính, kĩ năng phân tích trong đầu tư, một số kỹ năng cơ bản đầu tư chứng khoán và sau đó là phần trao đổi và giải đáp.

Trong 2 ngày, các học viên đã được tìm hiểu về phạm vi và bản chất đầu tư tài chính, nguyên tắc đầu tư tài chính và nhận diện thị trường hiệu quả, lí thuyết về bước đi ngẫu nhiên trong đầu tư chứng khoán, các qui định về định giá và cổ phần hóa doanh nghiệp, về IPO và niêm yết doanh nghiệp, kinh nghiệm về làm tăng giá trị doanh nghiệp khi IPO và niêm yết, kĩ năng phân tích xu hướng thị trường, kĩ năng đọc và hiểu báo cáo tài chính, kĩ năng phân tích cơ bản, phân tích kĩ thuật. 

Những nội dung kiến thức trên và phương pháp truyền đạt của giảng viên đều được các học viên đánh giá cao, rất thiết thực đối với công việc tại đơn vị, nhất là trong hoạt động của công ty cổ phần. Tổng kết lớp học, các học viên đã được trao chứng nhận tham gia lớp học lần này.

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]