Đoàn đánh giá Chương trình Nước và Vệ sinh cho các đô thị nhỏ do Phần Lan hỗ trợ làm việc với VWSA

Ngày 14/11/2018, tại văn phòng Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA), đoàn đánh giá chương trình Nước và Vệ sinh cho các đô thị nhỏ do Phần Lan hỗ trợ đã đến làm việc với VWSA. 
 

Thành phần đoàn đánh giá có ông Stephen Greenhalgh - trưởng đoàn, ông Harry Piirainen - Chuyên gia tài chính, ông Petra Mikkolainen - chuyên gia đánh giá bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Chuyên gia tổ chức và xã hội, ông Nguyễn Quý Hòa - chuyên gia kỹ thuật. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Hồng Tiến - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VWSA, các thành viên trong Ban Hợp tác quốc tế và Ban Chính sách phát triển cùng tham dự.

Thay mặt đoàn đánh giá, ông Stephen Greenhalgh đã trình bày các tiêu chí đánh giá, các phương pháp đánh giá, kết quả thực hiện chương trình. Ông Nguyễn Hồng Tiến thay mặt VWSA khẳng định: Chương trình Nước sạch và vệ sinh được thực hiện từ tháng 8/2004 đến tháng 8/2009 đã kết thúc giai đoạn 1. Giai đoạn 2 từ tháng 8/2009 đến tháng 11/2013. Giai đoạn 3 bắt đầu từ tháng 11/2013 trước đây dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2016. Sau đó chương trình có sự thống nhất gia hạn thêm 6 tháng. Từ tháng 6/2017, chương trình được triển khai tiếp tại 8 tỉnh phía Bắc Việt Nam bao gồm: Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Hải Phòng. Đã có 22 hệ thống cấp nước và 19 hệ thống thoát nước được xây dựng tại 25 thị trấn tham gia chương trình. 
 

 
Đây là chương trình triển khai với thời gian khá dài, khoảng 13 năm. Kết quả của chương trình đã góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành nước Việt Nam và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương tham gia chương trình, cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch và xử lý nước thải của các thị trấn.
Một đóng góp quan trọng của Chương trình đã hỗ trợ Bộ Xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật xây dựng các thể chế, góp phần quản lý ngành nước Việt Nam. Đó là chương trình hỗ trợ để xây dựng Nghị định 117/2007/NĐCP ngày 11/7/2007 của Chính Phủ về cung cấp và sản xuất, tiêu thụ nước sạch, Luật Quy hoạch đô thị, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong quản lý cấp nước tại Việt Nam.

Thay mặt VWSA, ông Nguyễn Hồng Tiếp - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VWSA cảm ơn Chính Phủ Phần Lan đã hỗ trợ, tài trợ có hiệu quả cho ngàn nước và các địa phương của Việt Nam.

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]