Bản tin số 8 của Hợp phần 3 - Dự án TVET

Chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin số 8 của Hợp phần 3: Đào tạo Nghề trong lĩnh vực Nước thải thuộc Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”, được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thực hiện. Trong đó, thể hiện tổng kết các hoạt động của Hợp phần 3 và các đối tác trong 6 tháng cuối năm 2018. 


 

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1