Tổng kết hoạt động của Ban Chính sách phát triển năm 2018

Ngày 6/12/2018 tại Hà Nội, với sự tài trợ của Dự án hợp tác Đức - Việt Nâng cao năng lực cho ngành nước Việt Nam (Deviwas), Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức buổi họp tổng kết hoạt động của Ban Chính sách phát triển năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Chủ tịch Cao Lại Quang chủ trì Hội nghị. 
 

Tham dự còn có các Phó chủ tịch Hội và các thành viên trong Ban Chính sách phát triển của Hội. Bà Hạ Thanh Hằng - Trưởng Ban Chính sách đã báo cáo tình hình hoạt động của Ban năm 2018 và đề xuất những hoạt động trọng tâm trong năm 2019.

Trong bối cảnh ngành nước đang có những thay đổi mang tính bước ngặt, các chính sách liên quan đóng vai trò rất lớn quyết định đến sự phát trển của ngành. Vì vậy, tư vấn phản biện chính sách được Hội rất chú trọng và là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong hoạt động của Hội.
  
Năm 2018, Hội đã tích cực, chủ động tham gia tư vấn, phản biện nhiều chính sách quan trọng. Xin đăng toàn văn báo cáo của Ban Chính sách phát triển để quý vị có cái nhìn toàn diện.


 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]