Khai giảng “Lớp Bồi dưỡng cập nhật các chính sách mới về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tác động đến công tác quản lý và xây dựng chi phí, giá thành cấp thoát nước”Sáng ngày 11/10/2018, tại Học viên Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngành nước – Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức “Lớp Bồi dưỡng cập nhật các chính sách mới về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tác động đến công tác quản lý và xây dựng chi phí, giá thành cấp thoát nước”.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, các doanh nghiệp đã tiến hành cổ phần hóa, nhà nước thoái vốn 100% hoặc không chi phối. Điều này đã tác động rất lớn đến công tác quản lý của doanh nghiệp; đặc biệt là công tác lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Nhằm giúp cho cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội nắm vững những quy định pháp luật và vận dụng xử lý các tình huống liên quan đến tranh chấp lao động; sau khi khảo sát ở một số đơn vị với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (CTNVN) tổ chức “Lớp Bồi dưỡng cập nhật các chính sách mới về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tác động đến công tác quản lý và xây dựng chi phí, giá thành cấp thoát nước”.


Khóa đào tạo được sự tài trợ của Dự án DEVIWAS. Tham gia khóa học là các Lãnh đạo doanh nghiệp; Lãnh đạo xí nghiệp; Trưởng, phó phòng Tổ chức hành chính, cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp và các xí nghiệp trực thuộc; Cán bộ phòng kinh tế, tài chính theo dõi về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Trực tiếp giảng dạy cho khóa học là Tiến sỹ, chuyên viên cao cấp Tống Thị Minh – Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương và Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm xã hội – Bộ Lao động Thương binh và xã hội.


Nội dung khóa học, các học viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản như: Một số quy định của pháp luật về hợp đồng lao động; Một số quy định của pháp luật về tiền lương; Quản lý lao động tiền lương  đối với công ty cổ phần chi phối của nhà nước; Các quy định mới về chính sách lao động  trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Chính sách đối với lao động dôi dư trong  cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Các quy đinh  mới của Pháp luật về  bảo hiểm xã hội áp dụng từ 01/01/2018; Các quy định và hướng dẫn chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các quy định khác liên quan đến bảo hiểm xã hội.


Khóa học diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/10/2018, kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng nhận tham gia  “Lớp Bồi dưỡng cập nhật các chính sách mới về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tác động đến công tác quản lý và xây dựng chi phí, giá thành cấp thoát nước”.
 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]