Ninh Bình: Tăng cường quản lý tài nguyên nước

Hiện Ninh Bình đã cấp 50 giấy phép khai thác, sử dụng nước cho 45 tổ chức, cá nhân. ​Qua công tác rà soát có 43/50 giấy phép thuộc diện phải lập hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

Công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Ninh Bình đã và đang có nhiều kết quả đáng mừng

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình, đến nay Sở đã tiến hành rà soát công tác cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, thành phố trên địa bàn như: Rà soát, lập danh sách các chủ giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất đã được cấp phép thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định.

Riêng đối với những đơn vị, doanh nghiệp chưa có giấy phép khai thác tài nguyên nước, Sở cũng đã tổ chức rà soát và đôn đốc về việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước và hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã cấp 50 giấy phép khai thác, sử dụng nước cho 45 tổ chức, cá nhân (bao gồm 27 giấy phép khai thác nước dưới đất và 23 giấy phép khai thác nước mặt). Qua công tác rà soát có 43/50 giấy phép thuộc diện phải lập hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

Ngoài ra, Sở cũng đã tiến hành kiểm tra, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 42/43 giấy phép khai thác tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép; khai thác thiếu tính bền vững hoặc gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước…

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình cho biết: Trong thời gian tới Sở sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân đang khai thác tài nguyên nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác nước mặt, nước dưới đất không lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước và không thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Sở sẽ có chế tài tử phạt vi phạm nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Báo TN&MT

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]