Hà Nội triển khai giám sát các dự án nước sạch

​HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 15/KH-HĐND về việc giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện các dự án để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án nước sạch đã được phê duyệt.


Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án đã được phê duyệt.

Nội dung giám sát là tình hình triển khai; khả năng hoàn thành dự án so với quyết định được phê duyệt tại các dự án nước sạch đã hoàn thành và đang triển khai trên địa bàn một số quận, huyện.

Đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện xây dựng các công trình nước sạch; làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức liên quan.

Dự kiến, cuối tháng 8/2018, Ban Đô thị HĐND thành phố sẽ giám sát tại Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND một số quận, huyện, chủ đầu tư dự án nước sạch.
Theo Bảo vệ Rừng và môi trường

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]