78% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trungTheo ông Liêu Cẩm Hiền- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, tính đến tháng 6/2018, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 78%, với gần 168.000 hộ (khoảng 672.000 nhân khẩu).
Tuy nhiên, qua các đợt kiểm tra, xếp loại, một số trạm cấp nước (TCN) chậm đầu tư nâng cấp, đổi mới trang thiết bị, quy trình quản lý vận hành, khai thác chưa tuân thủ đúng quy định cũng như chưa quản lý tốt chất lượng nguồn nước cấp.
 
Để từng bước đưa các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt nông thôn đảm bảo các điều kiện để phục vụ tốt hơn, trong 2 ngày 2- 3/8/2018, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp- PTNT) chủ trì phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương) mở lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho 122 học viên là chủ các TCN, cán bộ, nhân viên quản lý vận hành của 118 TCN sinh hoạt nông thôn trong toàn tỉnh.
 
5 chuyên đề được triển khai gồm: tài nguyên nước và môi trường, y tế và sức khỏe cộng đồng, kỹ thuật điện và quản lý vận hành, nâng cao nhận thức và thúc đẩy việc sử dụng điện tiết kiệm tại các TCN, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm nước sinh hoạt nông thôn.
Theo Báo Vĩnh Long

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]