Nơi đã có nguồn nước mặt phải ngưng khai thác nước ngầm

Ngày 27-7, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã làm việc với các sở, ngành về tình hình khai thác, sử dụng nước ngầm và cấp nước sạch trên địa bàn 2 huyện: Long Thành, Nhơn Trạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cho biết, sẽ bắt buộc tất cả những nơi có nước mặt về không được khai thác nước ngầm

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh còn một số công ty sử dụng nước ngầm với công suất khoảng 145 ngàn m3/ngày đêm. Trong đó, tỉnh cấp phép khoảng hơn 100 ngàn m3/ngày đêm, Bộ Tài nguyên - môi trường cấp phép trên 43 ngàn m3/ngày đêm. Quan điểm của tỉnh là những nơi có nước mặt đưa về sẽ ngưng khai thác nước ngầm, nhằm bảo vệ tài nguyên nước và chống sụt lún đất.
Hiện nước mặt đã được đưa về các khu công nghiệp của huyện Nhơn Trạch, nhưng Công ty TNHH Một thành viên phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO vẫn khai thác nước ngầm với công suất 33 ngàn m3/ngày đêm. Sau đó, công ty này bán cho các doanh nghiệp chưa chịu đấu nối nước mặt về sử dụng trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 và 5. 
 
Ngoài ra, công ty này còn đề nghị giữ nguyên thời hạn cấp giấy phép khai thác nước ngầm đã được Bộ Tài nguyên - môi trường cấp. Theo quy định khai thác nước ngầm với công suất từ 3 ngàn m3/ngày đêm trở lên sẽ do Bộ Tài nguyên - môi trường cấp.
 
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái yêu cầu Sở Tài nguyên - môi trường trong 2 tuần tới phải hoàn thành xong thủ tục lộ trình đóng cửa không cho sử dụng nước ngầm với tất cả những nơi đã có nước mặt về đến nơi để tỉnh phê duyệt và trình Bộ Tài nguyên- môi trường rút phép. Tỉnh sẽ cương quyết không để tình trạng cố tình khai thác, dùng nước ngầm khi có nước mặt về đến nơi.
Theo Cục quản lý Tài nguyên nước
 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]