Năm 2020: 100% người dân Thủ đô được sử dụng nguồn nước sạch

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch 131/KH-UBND ngày 11-6-2018 về triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong phát triển hệ thống nước sạch trên địa bàn thành phố đến năm 2020.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 4 dự án cấp nước trong năm 2018, tăng công suất thêm 335.000m3/ngày, đêm, gồm dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Dương Nội - Hà Đông; Đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy nước Bắc Thăng Long - Vân Trì; Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Nhà máy nước mặt sông Đuống giai đoạn 1 và Nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn 2. Bên cạnh đó, 7 dự án sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2019-2020, tăng công suất cấp nước thêm 1.015.000m3/ngày, đêm.

Ngoài ra, bên cạnh 23 dự án phát triển mạng lưới cấp nước phân phối, dịch vụ bảo đảm sẵn sàng đấu nối cấp nước cho người dân tại 102 xã được đầu tư trong những năm 2017-2018, thành phố cũng sẽ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phát triển mạng lưới cấp nước cho các xã chưa có hệ thống nước sạch từ nguồn nước tập trung. Phấn đấu hoàn thiện mạng lưới cấp nước khu vực nông thôn, bảo đảm người dân được tiếp cận, sử dụng nguồn nước sạch đạt 100% vào năm 2020.

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]