Diễn đàn cấp Quốc gia giữa Việt Nam và Phần Lan về Quản lý rủi ro trong cấp nước và vệ sinh

Một trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc (LHQ) có một Mục tiêu rất quan trọng, đó là mục tiêu số 6.1 (SDG 6.1) nhằm hướng đến cung cấp nước sạch an toàn cho mọi người.
 
Tại các khu vực đô thị, nơi nước được cung cấp chủ yếu thông qua mạng đường ống cung cấp nước đòi hỏi phải quản lý rủi ro có hệ thống toàn bộ hệ thống cung cấp nước. Cấp nước cũng liên quan đến quản lý hệ thống thoát nước và đảm bảo cung cấp công trình vệ sinh đầy đủ và công bằng cho tất cả mọi người đây cũng là mục tiêu phát triển bền vững số 6.2 (SDG 6.2). Do đó, việc quản lý rủi ro kết hợp cả cấp nước và xử lý nước thải là cần thiết để đạt được mục tiêu 6.1 và 6.2 (SDG 6.1 và 6.2).
 
Phần Lan gần đây đã phát triển một công cụ phần mềm về lập Kế hoạch cấp nước an toàn (WSP) dựa trên web cải tiến để quản lý rủi ro trong các dịch vụ nước. Công cụ này được xây dựng thông qua sự hợp tác khu vực công và khu vực tư nhân (PPP) thành công dựa trên phương pháp Kế hoạch cấp nước An toàn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề xuất. Nó cho phép sử dụng các tiện ích của phần mềm để theo dõi và giảm thiểu rủi ro, cấp nước an toàn trên toàn bộ hệ thống.
 
 Hiện nay, công cụ phần mềm WSP đã được sử dụng thí điểm trong các công trình nước có quy mô khác nhau ở Việt Nam - tại các tỉnh Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Nai. Nội dung của phương pháp này đã được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu của pháp luật Việt Nam và đối với các công trình cấp nước. Các thí điểm này bao gồm xây dựng năng lực đối với các nhà máy cấp nước của Việt Nam.
 

 
Ngày 9 tháng 7 năm 2018, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc - New York - Hoa Kỳ, bên lề Sự kiện Diễn đàn cấp quốc gia do Chính phủ Phần lan và Việt Nam thực hiện, hai nước đã tổ chức một buổi hội thảo về Quản lý rủi ro trong Cấp nước và vệ sinh, các công cụ phần mềm và hợp tác công tư.
 
Sự kiện do Bà Jaana Husu-Kallio, Quan chức cao nhất của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan chủ trì với sự tham gia của các diễn giả từ chuyên gia Ngành Nước Phần lan, đại diện WHO, đại diện của Phái đoàn LHQ của Việt nam tại LHQ, đại diện Cục Phát triển Hạ tầng Bộ Xây dựng và đại diện Hội Cấp thoát nước Việt nam cùng đại biểu của các tổ chức Quốc tế tại LHQ. 
 
Mục tiêu của Sự kiện đó là: 
 
• Chia sẻ các bài học rút ra từ việc lập Kế hoạch cấp nước an toàn ở khu vực đô thị
 
• Thảo luận các cách để vượt qua những thách thức mang tính toàn cầu trong việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường – đối với cả các nước phát triển và đang phát triển; 
 
• Chứng minh làm thế nào để các công nghệ tiên tiến có thể được sử dụng về đảm bảo cấp nước an toàn trong các môi trường khác nhau 
 
• Hiểu rõ hơn về các công cụ và phương pháp áp dụng liên quan đến quản lý rủi ro trong cấp nước và vệ sinh cũng như các hoạt động hợp tác quốc tế.
 
Nội dung được tập trung trao đổi về kinh nghiệm cũng như những khó khăn thách thức đối với việc sử dụng bộ công cụ phần mềm của Phần lan trong quản lý rủi ro của Cấp nước và vệ sinh và những thách thức để thực hiện SDG 3 và SDG6 .
 

 
Một số thính giả tham dự đã nêu những khó khăn gặp phải đối với các nước đang phát triển còn thiếu nhiều số liệu thì có thể áp dụng công cụ phần mềm này được không? Các vấn đề huy động nguồn lực nhất là khu vực tư nhân? Vấn đề quản trị tốt trong quản lý nước...
 
Về phía Việt Nam, các diễn giả cũng chia sẻ việc triển khai thí điểm ban đầu bộ công cụ phần mềm của Phần Lan ở 3 tỉnh; trên cơ sở kết quả triển khai sẽ lấy ý kiến phản hồi từ các đơn vị thí điểm để tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị. Ngoài ra Việt Nam cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Cấp nước an toàn theo phương pháp của WHO.
 
 
Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam đã giới thiệu đang trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Cấp nước trong đó có chính sách về Quản lý rủi ro trong hoạt động cấp nước  bao gồm cả việc bảo đảm an ninh cấp nước cũng như trách nhiệm Quản lý Nhà nước trong mọi trường hợp rủi ro có thể xảy ra.
 
Hạ Thanh Hằng
 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]