Danh sách cấp mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Vào ngày 15/6/2018, tại Phân viện Trường Đại học xây dựng miền Trung – thành phố Đà Nẵng, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam – Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Có tổng số 33 thí sinh tham gia sát hạch và kết quả 33/33 thí sinh đạt kết quả 100%. Căn cứ theo kết quả sát hạch, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã gửi Văn bản số 51/HCTNVN-BĐT ngày 18/6/2018 lên Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng về việc Cấp mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã cấp mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với 33 cá nhân theo danh sách kèm theo:


Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]