Hội Cấp thoát nước Việt Nam: Hội tụ sức mạnh từ các lĩnh vực hoạt động

Đúng như định hướng hoạt động được thống nhất từ Đại hội lần thứ IV, của Hội Cấp thoát nước Việt Nam: “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển và Hội nhập”, hoạt động của Hội những năm qua được đánh giá hết sức sôi nổi và hiệu quả. Tất cả các lĩnh vực hoạt động, từ tư vấn, phản biện chính sách, khoa học công nghệ, đào tạo tập huấn đến hợp tác quốc tế và thông tin truyền thông đều được đầu tư phát triển, hướng đến nhu cầu thực tiễn của hội viên.

Sức mạnh hội tụ ấy đã làm nên vị thế, uy tín của tổ chức Hội Cấp thoát nước Việt Nam đối với các doanh nghiệp chuyên ngành trên cả nước cũng như các tổ chức hợp tác trong nước và quốc tế.
 

Ông Phạm Xuân Điều
Trưởng Ban Đào tạo
Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam
Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ rất quan trọng của Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã được thể hiện trong Chiến lược Phát triển Hội cấp thoát nước Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã thành lập Ban Đào tạo tháng 10/2013 trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ đào tạo ra khỏi Ban Khoa học Công nghệ và Đào tạo. Sau một thời gian, trước những yêu cầu đòi hỏi của doanh nghiệp, với mục tiêu xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo - bồi dưỡng nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành cấp thoát nước Việt Nam một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp Hội viên, ngày 27/6/2017, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã ký quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam (VWTC) với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân viên các Hội viên Hội Cấp thoát nước Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

Từ khi Ban Đào tạo được thành lập, công tác Đào tạo của Hội CTNVN cho các đơn vị hội viên không ngừng được phát triển. Tới nay, Hội CTNVN đã tổ chức được 110 lớp tập huấn với sự tham dự của trên 5.000 học viên.

Hoạt động đào tạo trong những năm tới của Hội CTNVN cần phải bám sát định hướng phát triển của các doanh nghiệp; đặc biêt là sự chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp nhà nước sang các công ty cổ phần và nhà nước không chi phối vốn; cũng như đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, phải thường xuyên cập nhật các chính sách, quy định của nhà nước để các doanh nghiệp nắm vững các quy định, yêu cầu của công tác quản lý.

Về hình thức đào tạo, bên cạnh việc tổ chức các lớp đào tạo tập trung, trong thời gian tới, Ban Đào tạo sẽ hướng tới hình thức đào tạo ghép đôi giữa các doanh nghiệp trong nước và giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoài nước để chia sẻ, học tập kinh nghiệm.

Sự nghiệp đào tạo trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp hội viện Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Ban Đào tạo Hội CTNVN mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục gắn bó, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp để doanh nghiệp và Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam ngày càng phát triển. 
 

Bà Hạ Thanh Hằng
Trưởng Ban Chính sách phát triển kiêm Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế
Hội Cấp thoát nước Việt Nam
 
Ngay từ ngày đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V giai đoạn (2015-2020) Hội đã củng cố bộ máy tổ chức trong đó thành lập thêm Ban Chính sách phát triển và Ban Hợp tác Quốc tế cùng việc hoàn thiện bổ sung các quy chế và sửa đổi Điều lệ hoạt động của Hội nhằm tạo các cơ sở pháp lý và động lực để thúc đẩy hoạt động Hội.
 
Hội đã chủ động và tích cực tham gia góp ý kiến, tư vấn, phản biện các các văn bản quy phạm pháp luật, các Chiến lược, kế hoạch quy hoạch, các tiêu chuẩn quy chuẩn của ngành; đại diện cho các đơn vị hội viên kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý, giải quyết những khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của ngành.
 
Hoạt động hợp tác quốc tế là một trong những lĩnh vực được Hội quan tâm và đạt được kết quả. Hội đã có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như WB, ADB, GIZ, JICA, WHO… cũng như ký kết hợp tác với nhiều Hội Nước trên Thế giới và các nước trong khu vực.
 
Thông qua hoạt động Hợp tác quốc tế, vị thế của Hội được nâng cao; các đơn vị Hội viên có cơ hội, diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm; đối thoại và tham vấn về cơ chế chính sách, các hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ, các hoạt động nâng cao năng lực cũng như các hoạt động hợp tác xúc tiến thương mại giữa ngành Nước Việt nam và Quốc tế ngày càng được tăng cường.
 
Những hoạt động trọng tâm về Hợp tác Quốc tế trong thời gian tới
 
1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chương trình, dự án đã được ký kết. 
2. Xây dựng chương trình làm việc để tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức Quốc tế theo hướng đa dạng về hình thức, nâng cao hiệu quả và gắn với các mục tiêu phát triển bền vững của ngành đến 2030 đã được Chính phủ Việt nam phê chuẩn theo Chương trình phát triển bền vững của LHQ;
3. Tổng kết nhân rộng chương trình ghép đôi Việt Nam và Úc với các Chương trình hợp tác với các nước mà trước mắt là với Hàn Quốc, Phần Lan, Hungary…. 
4. Tổ chức các chuyến tham quan khảo sát, tham dự các sự kiện, các Hội nghi Hội thảo của các nước nhân ngày Nước ÚC, ngày Nước Hàn quốc,  Malayxia….. .
5. Chủ trì và Phối hợp UBM và các tổ chức Quốc tế, các Hội nước các nước tổ chức Triển lãm Quốc tế VIETWATER hàng năm vào tháng 11/2018. Đây là sự kiện lớn của Ngành với sự tham gia của nhiều nước trên thế giới nhằm quảng bá và xúc tiến các hoạt động thương mại cũng như tăng cường sự hợp tác giữa Ngành nước Việt nam với Ngành Nước của các Nước trên Thế giới.
 
Những hoạt động trọng tâm về Chính sách phát triển trong thời gian tới
 
(1) Rà soát cơ sở dữ liệu ngành nước, cập nhật bổ sung các thông tin cần thiết đồng thời tăng cường công tác trao đổi giữa Trung ương Hội và các đơn vị Hội viên và giữa các Hội viên với nhau. 
(2) Tổng hợp các đề xuất, các ý kiến của Hội viên trong quá trình thực thi các văn bản qui phạm pháp luật, các vướng mắc khó khăn để từ đó nghiên cứu, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.  
(3) Tích cực tham gia ý kiến xây dựng các cơ chế chính sách mới, tư vấn phản biện các Chiến lược, đề án, Chương trình có liên quan đến phát triển ngành.
 
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cấp thoát Nước Việt nam xin chúc Hội ngày càng phát triển lớn mạnh, tiếp tục phát huy những thành tích của Hội đã đạt được trong 30 năm qua góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ lớn của Ngành.
 

PGS.TS Ứng Quốc Dũng
Tổng biên Tập Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam
Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam
 
Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam - báo in cùng trang thông tin điện tử tapchicapthoatnuoc.vn và website vwsa.org.vn là các kênh truyền thông chính thức của Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam ra đời từ năm 1998, qua 20 năm trưởng thành, Tạp chí đã và đang ngày càng được đầu tư, phát triển với nội dung ngày càng phong phú, phản ánh chân thực, kịp thời hoạt động của Hội, kết nối các hội viên, Cung cấp các thông tin về chính sách của Nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý, sử dụng, bảo vệ nguồn nước; Quảng bá nhân rộng các mô hình tiên tiến, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới.

Với đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập, kỹ thuật viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, Tạp chí đã được Hội Cấp thoát nước Việt Nam giao nhiệm vụ triển khai nhiều chương trình truyền thông quan trọng như: Phối hợp biên tập, biên soạn các Kỷ yếu của Hội, các cuốn sách chuyên ngành (Toàn cảnh ngành Cấp thoát nước Việt Nam, Atlat Vật Tư thiết bị ngành nước, Sách ảnh “Nước cho cuộc sống”); Phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh “Nước cho cuộc sống” năm 2014, 2015….

Để phục vụ cho Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội, các ấn phẩm truyền thông đã được Hội chủ trì, giao cho Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam thực hiện như: Bộ phim tư liệu “Hội Cấp thoát nước Việt Nam - 30 năm đoàn kết, đổi mới, phát triển và hội nhập”, Kỷ yếu “Hội Cấp thoát nước Việt Nam 30 năm xây dựng và phát triển”, Kỷ yếu “Các công trình cấp nước tiêu biểu”; Cuốn sách ảnh “Nước cho cuộc sống”, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam số đặc biệt chào mừng 30 năm thành lập Hội.

Trong thời gian tới, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư phát triển cả về nội dung và hình thức thể hiện, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên để đáp ứng nhu cầu về thông tin truyền thông, đóng góp vào sự phát triển tiến bộ của Hội và ngành Cấp thoát nước Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hội, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam xin chúc Hội và toàn thể các hội viên trên toàn quốc ngày càng gặt hái được nhiều thành công và tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Tạp chí trong tương lai.
 

Ông Trần Đức Hạ  - 
Viên trưởng
 Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường 
Hội Cấp thoát nước Việt Nam

 
Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường (IWASSE) là đơn vị nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số: 12/QĐ-HCTNVN ngày 22/02/2013 của HộiQua 5 năm thành lập Viện đã  tập hợp đước các nhà khoa học, các chuyên gia và kĩ sư chuyên ngành thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ Xây dựng giao như: Nghiên cứu đề xuất các yếu tố lựa chọn công nghệ xử lý nước thải đô thị thích họp cho các vùng miền của Việt Nam (mã số 58-15); Điều tra, khảo sát và đánh giá công nghệ xử lý nước cấp của các đô thị Việt Nam giai đoạn từ năm 1990 đến nay; Biên soạn sổ tay quản lý rủi ro và cấp nước an toàn; Nghiên cứu giải pháp tổng hợp để kiểm soát ô nhiễm nguồn nước hồ chứa nhằm mục đích cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư (mã số: RD 21-17); Nghiên cứu công nghệ thu gom nước thải bằng phương pháp hút chân không cho những nơi địa hình thấp và Biên soạn tiêu chuẩn kỹ thuật về quản lý bùn thải thoát nước,…

Tham gia với các viện nghiên cứu khác như: Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường (ĐHXD) thực hiện đề tài NCKH cấp thành phố Hà Nội: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tổng hợp để bảo vệ môi trường nước sông nội đô thành phố Hà Nội” (Mã số: 01C-09/01-2016-3); Viện Công nghệ và Kỹ thuật môi trường (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Viêt Nam) thực hiện đề tài NCKH cấp Nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng lọc kết hợp với vật liệu lọc đa năng để xử lý nước suối vùng biên giới Tây Bắc để cấp nước cho sinh hoạt”, mã số: KHCN-TB.15C/13-18,… 

Đối với những vấn đề cấp nước, thoát nước và ô nhiễm môi trường nóng bỏng, Viện cũng đã kịp thời cử cán bộ tham gia có ý kiến và đề xuất phương án giải quyết như: cấp nước sinh hoạt cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh BĐKH đầu năm 2016;  giải quyết úng ngập các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; tìm hiểu nguyên nhân cá chết hồ Tây năm 2016,… hoặc tham gia thực hiện một số nhiệm vụ về  xây dựng chính sách, tài liệu hướng dẫn về  quản lý thoát nước do GIZ và Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) giao,…

Các vấn đề ứng phó Biến đổi khí hậu và tiếp cận thành tựu công nghệ 4.0 đặt ra cho ngành Cấp thoát nước nhiều thách thức.  Thời gian tới, Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường sẽ củng cố mạng lưới nhân sự  và tăng cường nguồn lực để hợp tác được với nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các nhiệm vụ về cấp nước sinh hoạt và sản xuất, thoát nước chống úng ngập đô thị, xử lý nước thải bảo  vệ môi trường,… Viện hi vọng được sự ủng hộ, hợp tác và giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội nghề nghiệp, các viện nghiên cứu, trường học, doanh nghiệp và các chuyên gia trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.
 

GS. TS. Nguyễn Việt Anh - Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ
Hội Cấp thoát nước Việt Nam

 
Hoạt động Khoa học - Công nghệ là một trong những mảng được Hội CTNVN và các Hội viên rất quan tâm. Có thể kể đến một số hoạt động tiêu biểu, có hiệu quả của Ban KHCN, Hội CTNVN trong thời gian qua, như:
 
- Hỗ trợ Công ty UBM tổ chức Triển lãm - Hội thảo quốc tế hàng năm Vietwater (2008 – 2018) về mặt chuyên môn, hỗ trợ tổ chức các Hội thảo quốc tế bên lề Vietwater, tham gia các hoạt động tại Triển lãm - Hội nghị quốc tế về Nước Đông Nam Á tại Malaysia 2016.
- Phối hợp cùng SEAWUN và các bên liên quan tổ chức Hội thảo về Công nghệ mới trong lĩnh vực Cấp thoát nước (2013).
- Giới thiệu và tham gia thực hiện dự án thí điểm, xử lý đồng thời sắt, mangan, amoni trong nước ngầm, cùng với Công ty Nagaoka (Nhật Bản) và Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội (2015 - 2017).
- Tư vấn phản biện, tham gia nghiên cứu, giải quyết một số vấn đề chuyên môn khó tại các doanh nghiệp hội viên;
- Làm cầu nối giới thiệu các giải pháp công nghệ và thiết bị mới giữa một số doanh nghiệp cấp nước trong nước và nước ngoài.
- Đầu mối triển khai việc phát động và xét chọn các công trình Cấp nước tiêu biểu. Kết quả chọn được 31 công trình Cấp nước tiêu biểu từ các công ty Cấp nước hội viên, trao giải tại Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CTNVN (2008 - 2018).   
 
Trong bối cảnh ngành Nước Việt Nam đang chuyển từ mục tiêu cấp nước đủ số lượng sang cấp nước đủ cả về lưu lượng, áp lực và đảm bảo chất lượng cao một cách liên tục, thì việc áp dụng các giải pháp công nghệ mới, đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu ngày càng cao của khách hàng ở cả khu vực đô thị, công nghiệp, dịch vụ, lẫn vùng ven đô và nông thôn, thích ứng với bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm và quy thoái, cạn kiệt nguồn nước gia tăng, bắt kịp các thành tựu mới của khoa học - kỹ thuật trong nước và Thế giới, nhất là tranh thủ được xu hướng “Internet vạn vật” và cuộc cách mạng khoc học - công nghệ 4.0 là rất cần thiết. Ban KHCN sẽ tiếp tục đóng vai trò làm cầu nối giữa các nhà cung cấp các thiết bị và giải pháp công nghệ cấp thoát nước mới, các trường đại học, viện nghiên cứu, với các doanh nghiệp hội viên; tập hợp các chuyên gia giỏi, tham gia góp ý về chuyên môn, giải quyết các vấn đề khó trong thực tiễn cùng các doanh nghiệp; tiếp tục cùng Thường trực Hội CTNVN, các Chi hội phát động, xét chọn và vinh danh các công trình cấp - thoát nước tiêu biểu, chia sẻ các mô hình và giải pháp tốt, các bài học kinh nghiệm giữa các hội viên. …
 
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cấp thoát Nước Việt nam, Ban KHCN xin gửi tới Trung ương Hội CTNVN, các Chi hội Cấp nước, Thoát nước và toàn thể các Hội viên những lời chúc tốt đẹp nhất! Mong Hội CTNVN của chúng ta ngày càng lớn mạnh, kế thừa những thành tích của Hội đã đạt được trong 30 năm qua, tiếp tục phát huy vị thế quan trọng của mình, đáp ứng tốt các mong đợi của Hội viên, và góp phần xây dựng ngành Nước của Việt Nam phát triển mạnh, bền vững.

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]