Bồi dưỡng Kỹ năng về quản lý chi phí, quản lý tài chính sau cổ phần hóa

Nhằm nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp hướng tới mục tiêu doanh nghiệp phát triển bền vững sau cổ phần hóa; Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (CTNVN) tổ chức Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng về quản lý chi phí, quản lý tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa.
 
1. Đối tượng:
Chủ tịch, Tổng Giám đốc;
Thành viên Ban Kiểm soát công ty; thành viên Hội đồng quản trị các công ty cổ phần;
Kế toán trưởng, Trưởng, phó phòng Kế toán;
Kế toán tổng hợp, kế toán viên;
Trưởng, phó phòng kinh tế, kỹ thuật, cán bộ kinh tế;
Trưởng, phó phòng ban; Giám đốc/phó Giám đốc xí nghiệp;
 
2.Thời gian: 8:30 -  17:00, 02 ngày 24 – 25/5/2018
 
3. Địa điểm: Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội (cạnh Đại học Kiến trúc Hà Nội)
 
4. Giảng viên: TS. Lê Quang Bính – Nguyên Phó Vụ trưởng, Kiểm toán nhà nước, đã có 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, kiểm toán và trực tiếp tham gia giảng dạy trong lĩnh vực kế toán, phân tích tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm toán, kiểm soát hội đồng quản trị…cho các tổ chức trong và ngoài nước.
 
5. Nội dung bồi dưỡng: Có nội dung chương trình bồi dưỡng gửi kèm theo.
 
6. Kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng: Các chi phí bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu, ăn trưa, giải khát giữa giờ, giấy chứng nhận và các chi phí khác phục vụ khóa học. 
- Các doanh nghiệp là Hội viên Hội CTNVN đóng góp kinh phí: 1.200.000 đ/học viên; 
- Các doanh nghiệp chưa là Hội viên Hội CTNVN: 1.400.000 đ/học viên. 7. Hình thức thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, đề nghị thực hiện trước ngày 21/5/2018.

Thông tin tài khoản:
Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam
Số tài khoản (VND): 1305201016520
Ngân hàng: Agribank – Chi nhánh Tràng An 
Đề nghị Quý Công ty gửi danh sách cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng theo mẫu về địa chỉ Email: tranmyhanh118@gmail.com trước ngày 18/5/2018.
 
Danh sách học viên tham dự lớp Bồi dưỡng kỹ năng về quản lý chi phí, quản lý tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa
 
 STT Họ và tên Giới tính Chức vụ Điện thoạt di động
1        
       

Mọi thông tin liên quan tới công tác tổ chức lớp học, xin vui lòng liên hệ:
Chị Trần Mỹ Hạnh – Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam
Di động: 097.386.1357. Email: tranmyhanh118@gmail.com. 
TM. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM
Giám đốc

Phạm Xuân Điều
 
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VỀ QUẢN LÍ CHI PHÍ, QUẢN LÍ TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA
(DÙNG CHO CÁN BỘ LÃN ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ LÃNH ĐẠO CÁC DOANH NGHIỆP)
(Thời gian từ 02 ngày)
 
GV. TS Lê Quang Bính
 
Chuyên đề I
Đặc thù quản lý của doanh nghiệp sau cổ phần hóa
 
1. Mô hình quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hóa
1.1 Những  qui định pháp lí và qui định về quản lí trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa (Luật doanh nghiệp; Điều lệ công ty; các qui chế hoạt động và qui chế tài chính)  
1.2 Chức năng và nhiệm vụ cùa  
          -  Hội đồng quản trị, chức năng,nhiệm vụ
          - Ban Kiểm tra, kiểm soát
          - Ban giam đốc doanh nghiệp 
 
2. Đặc thù quản lý sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận, chính sách lao động, tiền lương
2.1 Đặc thù về quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa
2.2  Đặc thù quản trị tài chính sau cổ phần hóa
 
Chuyên đề II
Kĩ năng quản lí chi phí và và giá thành trong công tác quản trị doanh nghiệp
 
1.Nội dung và kĩ năng quản trị chi phí doanh nghiệp
 -  Quản lí tài sản lưu động và  trích lập dự phòng
- Quản lí giá thành và các chi phí kinh doanh
- Hệ thống tài khoản , báo cáo kế toán và tổ chức sổ kế toán chi phí
- Phân tích và xử lí thông tin trong kế toán chi phí
 
2. Nội dung quản lí chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp
-  Nguyên tắc quản lí chi phí sử dụng vốn
-  Chi phí sử dụng vốn từng nguồn tài trợ
-  Chi phí sử dụng vốn bình quân
-  Điều chỉnh rủi ro cho chi phí sử dụng vốn
-  Chi phí sử dụng vốn cận biên
                  
Chuyên đề III
Kĩ năng quản trị tài chính trong doanh nghiệp
 
1. Kỹ năng quản lí vốn, nguồn vốn  đầu tư
- Phương pháp xác lập và cân bằng cơ cấu tài chính tối ưu
- Phương pháp cân đối công Nợ và giảm thiểu rủi ro về công nợ
- Kĩ năng đầu tư và sử dụng vốn đạt hiệu quả max
- Kĩ năng duy trì sự tăng trưởng bền vững các chỉ số phát triển doanh nghiệp 
- Kĩ năng quản trị rủi ro về tài chính doanh nghiệp
 
2. Kỹ năng về quản trị dòng tiền trong kinh doanh
- Phương pháp lập dự toán về dòng tiền thu, chi
- Kĩ năng quản trị dòng tiền cân đối bền vững
            
IV. Giải đáp và trao đổi
 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị