Thông báo tổ chức lớp cơ bản về Vận hành Hệ thống thoát nước tại Huế

Được sự hỗ trợ từ Chương trình Hợp tác Việt - Đức về Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam (GIZ - TVET), Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam sẽ tổ chức lớp cơ bản về Vận hành hệ thống thoát nước cho cán bộ, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế tại Văn phòng Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị trong 04 ngày, từ ngày 17 - 20/4/2018. 

Đây cũng là lớp thí điểm đầu tiên về Vận hành Hệ thống thoát nước theo chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam và dự kiến sẽ nhân rộng trong thời gian tới.

Chương trình và nội dung lớp học sẽ được tổ chức như sau: 
 
 
 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị