Ra mắt Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh

Ngày 16-1, tại TP Hạ Long, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đã tổ chức lễ ra mắt. Thực hiện Quyết định số 659/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh, trong đó thực hiện cổ phần hóa nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ đối với Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh. Công ty đã phối hợp cùng Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội tiến hành phân loại tài sản, kiểm kê, xác định giá trị doanh nghiệp. Ngày 8-3-2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh thành Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh. Ngày 21-11-2013, Công ty đã tổ chức thành công đại hội cổ đông lần thứ nhất để bầu các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh.

 

  
Đồng chí Nguyễn Hải An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trao giấy chứng nhận ĐKKD cho Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh.

 

Theo đó, vốn điều lệ của Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh là 369,336 tỷ đồng. Bao gồm, cổ phần nhà nước chiếm 94,717% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp chiếm 3,397% vốn điều lệ; cổ phần bán cho tổ chức công đoàn chiếm 0,217% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường chiếm 1,669% vốn điều lệ.

Ngày 31-12-2013, Sở Kế hoạch Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bắt đầu từ ngày 1-1-2014, Công ty chính thức đi vào hoạt động theo loại hình công ty cổ phần.

Hoàng Nga

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]