Hình ảnh và kết quả giải đua xe đạp quốc tế Bình Dương mở rộng - Cúp Biwase năm 2018

Kết quả sau 5 chặng giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng - Cúp Biwase

Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng - Cúp BIWASE lần thứ 8 năm 2018 diễn ra từ ngày 8 - 16/3/2018 với 9 chặng đua đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Dưới đây là Kết quả từ chặng 6 đến chặng 9 chung cuộc.

KẾT QUẢ CHẶNG 6:
 
 

1. Vận động viên Yanthi Fuchiati - Số đeo 65 - INA

2. Vận động viên Namkung Soyoung - Số đeo 134 - INA

3. Vận động viên Supuksorn Nuntana - Số đeo 154 - INA

4. Vận động viên Nguyễn Thị Thi - Số đeo 43 - INA

5. Vận động viên Bùi Thị Quỳnh - Số đeo 21 - INA

6. Vận động viên Lee Joohee - Số đeo 133 - INA

7. Vận động viên Miyoko Karami  - Số đeo 24 - INA

8. Vận động viên Nakai Ayako - Số đeo 72 - INA

9. Vận động viên Amanda Jamieson - Số đeo 111 - INA

10. Vận động viên Đặng Hương Thảo - Số đeo 51 - INA

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC SAU 6 CHẶNG:

VĐV áo trắng sau 6 chặng/Best junior (W.Jersey) after 6 stages: 163 - Trần Thị Kim Diễm - TCM.

VĐV áo chấm đỏ sau 6 chặng/King of mountain (R.Jersey) after 6 stages: 23 - Đinh Thị Như Quỳnh - BIW.

VĐV áo xanh sau 6 chặng/Best sprinter (G.Jersey) after 6 stages: 133 - Lee Joohee - SAM.

VĐV áo vàng sau 6 chặng/Best winner (Y.Jersey) after 6 stages: 43 - Nguyễn Thị Thi - HAG.
 
KẾT QUẢ CHẶNG 7:
 
 
 
1. Vận động viên Jutatip Maneephan - Số đeo 153 - THA

2. Vận động viên Lee Joohee - Số đeo 133 - SAM

3. Vận động viên Lee Eunhee - Số đeo 132 - SAM

4. Vận động viên Yanthi Fuchiati - Số đeo 65 - INA

5. Vận động viên Uwano Minami - Số đeo 74 - JPN

6. Vận động viên Miyoko Karami  - Số đeo 24 - BIW

7. Vận động viên Phạm Lê Xuân Hồng - Số đeo 34 - GPB

8. Vận động viên Supuksorn Nuntana - Số đeo 154 - THA

9. Vận động viên Amanda Jamieson - Số đeo 111 - NED

10. Vận động viên Magfirotika Marendra - Số đeo 64 - INA
 
 
TỔNG SẮP 7 CHẶNG:
 
 

VĐV áo trắng sau 7 chặng/Best junior (W.Jersey) after 7 stages: 163 - Trần Thị Kim Diễm - TCM.

VĐV áo chấm đỏ sau 7 chặng/King of mountain (R.Jersey) after 7 stages: 23 - Đinh Thị Như Quỳnh - BIW.

VĐV áo xanh sau 7 chặng/Best sprinter (G.Jersey) after 7 stages: 133 - Lee Joohee - SAM.

VĐV áo vàng sau 7 chặng/Best winner (Y.Jersey) after 7 stages: 43 - Nguyễn Thị Thi - HAG.
 
 
KẾT QUẢ CHẶNG 8:
 
 

1. Vận động viên Jutatip Maneephan - Số đeo 153 - THA

2. Vận động viên Bùi Thị Quỳnh - Số đeo 21- BIW

3. Vận động viên Phạm Lê Xuân Hồng - Số đeo 34- GPB

4. Vận động viên Yanthi Fuchiati - Số đeo 65 - INA

5. Vận động viên Ayustina Delia Priatna- Số đeo 61 - INA

6. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai - Số đeo 44 - HAG

7. Vận động viên Nurul Alissa Mohamad Azman - Số đeo 104 - MAS

8. Vận động viên Lee Eunhee - Số đeo 132 - SAM

9. Vận động viên Liontin Evangelina Setiawan - Số đeo 63 - INA

10. Vận động viên Lee Joohee - Số đeo 133 - SAM
 
TỔNG SẮP 8 CHẶNG:
 
 

VĐV áo trắng sau 8 chặng/Best junior (W.Jersey) after 7 stages: 163 - Trần Thị Kim Diễm - TCM.

VĐV áo chấm đỏ sau 8 chặng/King of mountain (R.Jersey) after 7 stages: 23 - Đinh Thị Như Quỳnh - BIW.

VĐV áo xanh sau 8 chặng/Best sprinter (G.Jersey) after 7 stages: 133 - Lee Joohee - SAM.

VĐV áo vàng sau 8 chặng/Best winner (Y.Jersey) after 7 stages: 43 - Nguyễn Thị Thi - HAG.
 
 KẾT QUẢ CHẶNG 9:
 
  

1. Vận động viên Kim Youri - Số đeo 131- SAM

2. Vận động viên Uwano Minami - Số đeo 74 - JPN

3. Vận động viên Nur Azrenna Ahmad Jumry - Số đeo 102 - MAS

4. Vận động viên Cao Thị Cẩm Lệ - Số đeo 22 - BIW

5. Vận động viên Trần Thị Kim Anh- Số đeo 61 - INA

6. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai - Số đeo 174 - XĐT

7. Vận động viên Đoàn Thị Cẩm Tú - Số đeo 141 - TCT

8. Vận động viên Trần Thị Phương Dung - Số đeo 164 - TCM

9. Vận động viên Jutatip Maneephan - Số đeo 153 - THA

10. Vận động viên Magfirotika Marendra - Số đeo 64 - INA

TỔNG SẮP 9 CHẶNG:
 
 

VĐV áo trắng sau 9 chặng/Best junior (W.Jersey) after 7 stages: 163 - Trần Thị Kim Diễm - TCM.

VĐV áo chấm đỏ sau 9 chặng/King of mountain (R.Jersey) after 7 stages: 23 - Đinh Thị Như Quỳnh - BIW.

VĐV áo xanh sau 9 chặng/Best sprinter (G.Jersey) after 7 stages: 133 - Lee Joohee - SAM.

VĐV áo vàng sau 9 chặng/Best winner (Y.Jersey) after 7 stages: 43 - Nguyễn Thị Thi - HAG.

Nguyễn Vinh - Dương Diễm

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]