Kết quả sau 5 chặng giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng - Cúp Biwase

KẾT QUẢ CHẶNG 2:
  

   
 

-  VĐV áo trắng sau 2 chặng/Best junior (W.Jersey) after 2 stages: 163 - Trần Thị Kim Diễm - TCM.
-  VĐV áo chấm đỏ sau 2 chặng/King of mountain (R.Jersey) after 2 stages: 24 - Miyoko Karami  - BIW.
-  VĐV áo xanh sau 2 chặng/Best sprinter (G.Jersey) after 2 stages: 133 - Lee Joohee - SAM.
-  VĐV áo vàng sau 2 chặng/Best winner (Y.Jersey) after 2 stages: 43 - Nguyễn Thị Thi - HAG.

KẾT CỦA CHẶNG 3:
  

   

-  VĐV áo trắng sau 3 chặng/Best junior (W.Jersey) after 3 stages: 163 - Trần Thị Kim Diễm - TCM.
-  VĐV áo chấm đỏ sau 3 chặng/King of mountain (R.Jersey) after 3 stages: 23 - Đinh Thị Như Quỳnh - BIW.
-  VĐV áo xanh sau 3 chặng/Best sprinter (G.Jersey) after 3 stages: 133 - Lee Joohee - SAM.
-  VĐV áo vàng sau 3 chặng/Best winner (Y.Jersey) after 3 stages: 44 - Nguyễn Thị Thu Mai - HAG.

KẾT CỦA CHẶNG 4:
   

   

-  VĐV áo trắng sau 4 chặng/Best junior (W.Jersey) after 4 stages: 163 - Trần Thị Kim Diễm - TCM.
-  VĐV áo chấm đỏ sau 4 chặng/King of mountain (R.Jersey) after 4 stages: 23 - Đinh Thị Như Quỳnh - BIW.
-  VĐV áo xanh sau 4 chặng/Best sprinter (G.Jersey) after 4 stages: 133 - Lee Joohee - SAM.
-  VĐV áo vàng sau 4 chặng/Best winner (Y.Jersey) after 4 stages: 44 - Nguyễn Thị Thu Mai - HAG.

KẾT QUẢ CHẶNG 5:
  

   

-  VĐV áo trắng sau 5 chặng/Best junior (W.Jersey) after 5 stages: 163 - Trần Thị Kim Diễm - TCM.
-  VĐV áo chấm đỏ sau 5 chặng/King of mountain (R.Jersey) after 5 stages: 23 - Đinh Thị Như Quỳnh - BIW.
-  VĐV áo xanh sau 5  chặng/Best sprinter (G.Jersey) after 5 stages: 133 - Lee Joohee - SAM.
-  VĐV áo vàng sau 5  chặng/Best winner (Y.Jersey) after 5 stages: 44 - Nguyễn Thị Thu Mai - HAG.

Nguyễn Vinh - Dương Diễm

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]