SAWACO tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2017

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện Thành ủy, UBND Thành phố, các Sở Ban Ngành, lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, đại diện các công ty cổ phần cấp nước, các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các cơ quan Báo Đài trung ương và địa phương.
 

Theo báo cáo tại hội nghị, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Sawaco đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Về sản xuất nước: Tổng sản lượng nước sản xuất là 659.424.662 m3, đạt 103,76% kế hoạch và bằng 105,25% so với cùng kỳ năm 2016. Công suất phát nước bình quân là 1.814.084 m3/ngày, đạt 104,19% kế hoạch và bằng 105,97% so với cùng kỳ năm 2016.

Về nước tiêu thụ: Sản lượng nước tiêu thụ của các đơn vị cấp nước đều vượt so với cùng kỳ năm 2016. Tổng lượng nước tiêu thụ 488,570 triệu m3, đạt 101,06% kế hoạch và bằng 108,71% so với thực hiện năm 2016. 

Về gắn mới đồng hồ nước và tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch: Tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, gắn mới đồng hồ nước cho 72.550 hộ dân, gồm 13.055 hộ dân mới phát sinh và 59.495 hộ thay thế cho việc đang sử dụng nước sạch bằng các giải pháp tạm thời. 
 
Về nước thất thoát, thất thu: Tỷ lệ nước thất thoát thất thu bình quân năm 2017 đạt 25,91% - giảm 2,40% so với bình quân năm 2016, là mức giảm cao nhất trong nhiều năm qua. 
 

Phát huy những thành công đạt được, Sawaco đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với những Mục tiêu cụ thể: Tiếp tục duy trì tỷ lệ hộ dân thành phố được cấp nước sạch đạt 100%; Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hang; Giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu còn 25%; Hiện đại hóa ngành nước. 
 
Năm 2018, Công ty sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu:
 
- Ổn định, mở rộng công suất cấp nước các nhà máy nước, trạm cấp nước đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sản lượng.
- Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 gắn với đảm bảo cấp nước an toàn, chất lượng nước sạch.  
- Đẩy mạnh phát triển mạng lưới cấp nước đồng bộ với kế hoạch nâng công suất sản xuất đạt 1.875.000m3/ngày. 
- Đa dạng hóa các giải pháp về vốn; xây dựng các phương thức, hình thức đầu tư để thực hiện các dự án cấp nước về nguồn và mạng lưới thông qua các hình thức huy động vốn như vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế.
- Đảm bảo lộ trình cổ phần hóa theo đúng yêu cầu và tiến độ.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 
 
 
Tại Hội nghị, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cũng đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba cho 2 tập thể (Công ty cổ phần Cấp nước Nhà bè, Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch); Cờ thi đua Chính phủ  cho 1 tập thể (Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn); Cờ thi đua của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho 4 tập thể (Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nước sạch Sài Gòn, Phòng Kinh doanh dịch vụ khách hàng Tổng công ty và Ban quản lý dự án cấp nước Tổng công ty); khen thưởng cho 17 Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 34 tập thể lao động xuất sắc, 25 tập thể và 74 cá nhân nhận bằng khen của UBND Thành phố. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NỔI BẬT TẠI HỘI NGHỊ
 

 
Nguyễn Vinh - Dương Diễm

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]