100% người dân Hà Nội sẽ được dùng nước sạch năm 2020

Theo Quyết định số 2055/QĐ-TTg ngày 20.12.2017 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 100% dân số Hà Nội sẽ được sử dụng nước sạch.

Cụ thể, tỷ lệ dân cư vùng đô thị trung tâm của Hà Nội được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 100% với tiêu chuẩn dùng nước 150 đến 160 lít/người/ngày.

Tỷ lệ dân cư đô thị vệ tinh đạt 90 đến 100% với tiêu chuẩn dùng nước 120 đến 140 lít/người/ngày.

Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 90 đến 100% với tiêu chuẩn dùng nước 100 đến 110 lít/người/ngày.

Trong thời gian 9 tháng từ ngày 20.12.2017 sẽ thực hiện nghiên cứu và lập điều chỉnh Quy hoạch cấp thoát nước toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích 3.344,47 km2, có mở rộng ra vùng phụ cận Thủ đô.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp thoát nước Thủ đô Hà Nội phải được cập nhật và khớp nối với các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành và dự án đầu tư đã được duyệt.

Theo TIẾN NGUYỄN (laodong.vn)

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]