Kế hoạch đào tạo năm 2018 của Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Năm 2017 là một năm rất thành công của Hội Cấp thoát nước Việt Nam (CTNVN), trong đó có lĩnh vực Đào tạo tập huấn. Năm 2018, Hội CTNVN tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các dự án quốc tế của CHLB Đức và Phần Lan liên quan đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, Hội cũng đẩy mạnh hợp tác đào tạo với các đối tác quốc tế như Australia, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc… Ngoài các chương trình đào tạo với giảng viên Việt Nam, dự kiến, Hội CTNVN sẽ tổ chức các chương trình đào tạo quốc tế với giảng viên nước ngoài tại Việt Nam hoặc tổ chức các đoàn đi thăm quan học tập tại nước ngoài, dựa trên nhu cầu và đề xuất của các đơn vị.  
 
Trong năm 2018, Hội CTNVN tiếp tục tiếp nhận các hồ sơ liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III trong lĩnh vực cấp thoát nước. 
 
Dưới đây là các Chương trình đào tạo - Tập huấn dự kiến sẽ được Hội CTNVN tổ chức trong năm 2018.
 
I.  Các chương trình đào tạo do Ban Đào tạo đề xuất (giảng viên Việt Nam)
 
TT Chuyên đề Thời lượng  
A. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (cấp chứng nhận tham dự)  
1 Bồi dưỡng về Kỹ năng lãnh đạo dành cho lãnh đạo doanh nghiệp 2 ngày  
2 Quản lý tài chính và kiểm toán doanh nghiệp 2 - 3 ngày  
3 Bồi dưỡng Văn hóa Doanh nghiệp 2 ngày  
4 Bồi dưỡng về thị trường chứng khoán và nâng cao năng lực quản trị công ty sau cổ phần hóa 2 ngày  
5 Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa 2 - 3 ngày  
6 Bồi dưỡng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua marketing và giao tiếp 2 ngày  
7 Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 ngày  
8 Kế toán quản trị, kế toán chi phí và phân tích tài chính doanh nghiệp sau cổ phần hóa dành cho cán bộ tài chính, kế toán 2-3 ngày  
9 Bồi dưỡng kỹ năng về quản lý chi phí, quản lý tài chính và thuế trong doanh nghiệp dành cho lãnh đạo doanh nghiệp 2 ngày  
10 Phân tích báo cáo tài chính và đánh giá tình hình doanh nghiệp sau cổ phần hóa 2 ngày  
11 Bồi dưỡng cán bộ tổ chức doanh nghiệp về quản trị nhân sự và chính sách lao động sau cổ phần hóa 2 ngày  
12 Bồi dưỡng kiểm soát viên doanh nghiệp 2 ngày  
B Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (cấp chứng chỉ, chứng nhận hành nghề)  
1 Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực cấp thoát nước (hạng 1, hạng 2, hạng 3)    
2 Huấn luyện, sát hạch cấp chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực cấp thoát nước 2 -  5 ngày  
3 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu – Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu 2  
4 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu 3  
5 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng 2  
C Tập huấn các văn bản, chính sách mới ban hành  
1 Các chính sách mới nhất về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tác động đến xây dựng chi phí, giá thành sản phẩm sau cổ phần hóa 1 ngày  
2 Các chính sách mới liên quan đến đầu tư, xây dựng 1 ngày  
3 Hoạt động đấu thầu trong xây dựng theo luật đấu thầu và luật xây dựng 1 ngày  
4 Các văn bản pháp luật mới ban hành tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp (cập nhật thường xuyên theo hệ thống văn bản nhà nước) 1 ngày  
D Bồi dưỡng kỹ thuật chuyên ngành cho các doanh nghiệp cấp nước  
1 Quản lý tài sản trong các công ty cấp nước 2 ngày  
2 Tập huấn về cấp nước an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu 2 - 3 ngày  
3 Quản lý mạng lưới cấp nước 2 - 3 ngày  
4 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành nước:
- Phần mềm xác định rò rỉ trong mạng lưới cấp nước
- Phần mềm lập kế hoạch vận hành mạng lưới và sử dụng tài nguyên nước hiệu quả,
- Phần mềm quản lý tài sản…
   
5 Quản lý chất lượng nước 2 - 3 ngày  
6 Bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy cho cán bộ làm công tác đào tạo tại các doanh nghiệp cấp nước 5 ngày  
7 Tưự động hóa và sử dụng hiệu quả năng lượng trong các nhà máy xử lý nước cấp    
E Bồi dưỡng kỹ thuật chuyên ngành cho các doanh nghiệp thoát nước  
1 Lập Kế hoạch Phát triển Công ty dành cho các Công ty Quản lý Nước thải 2 - 3 ngày  
2 Xây dựng Quy trình tác nghiệp chuẩn cho các Công ty Quản lý Nước thải tại Việt Nam 2 - 3 ngày  
3 Lập kế hoạch dựa trên nhu cầu về Vận hành và Bảo dưỡng cho các công ty nước thải Việt Nam 2 - 3 ngày  
4 Vận hành và Bảo dưỡng các công trình, nhà máy xử lý nước thải (khóa cơ bản) 2 - 3 ngày  
5 Vận hành và Bảo dưỡng Hệ thống Thoát nước tại Việt Nam (khóa cơ bản) 2 - 3 ngày  
6 Vận hành và bảo dưỡng Trạm bơm cho các Công ty Thoát nước tại Việt Nam 2 - 3 ngày  
7 Quản lý tài sản và tài chính dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải 2 - 3 ngày  
8 Giá dịch vụ và thu hồi chi phí đối với dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải 2 - 3 ngày  
9 Khử ni tơ, phốt pho trong nước thải 3 ngày  
10 Kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm 3 ngày  
11 Xử lý bùn của hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải 3 ngày  
12 Xử lý sự cố và tổ chức vận hành nhà máy XLNT 3 ngày  
13 Tự động hóa và quản lý năng lượng trong các nhà máy XLNT 2 ngày  
       
II Các chương trình đào tạo quốc tế (giảng viên quốc tế)  
STT  Chuyên đề   
1 Quản lý tài sản trong các công ty cấp nước  
2 Quản lý nước không doanh thu  
3 Quản lý chất lượng nước  
4 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành nước  
5 Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp ngành nước  
6 Các chương trình đào tạo quốc tế khác  

Các Chi hội/đơn vị vui lòng liên hệ đăng ký và đề xuất các chuyên đề đào tạo và gửi về Ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Tầng 19, số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội.

Ban Đào tạo sẽ căn cứ vào các đề xuất này, báo cáo lãnh đạo Hội phê duyệt và làm việc với các đối tác quốc tế, làm cơ sở cho việc triển khai chương trình đào tạo bồi dưỡng trong cả năm 2018 của Hội CTNVN. 

Chi tiết xin liên hệ chị Trần Mỹ Hạnh 
Điện thoại: 04 39743457. Di động: 097 386 1357
Email: tranmyhanh118@gmail.com. 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị