Sóc Trăng: Phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch

Việc nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch là một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; đồng thời góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 51% tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, tăng 3% so với năm 2016. Theo đó, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phấn đấu nâng tỷ lệ các hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trong thời gian tới.
 

Thời gian qua, với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới, các dự án của các tổ chức phi chính phủ và sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã triển khai thực hiện nhiều công trình phục vụ cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn.

Điển hình như trong năm 2017, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư xây dựng mới 3 trạm cấp nước, gồm: Trạm cấp nước Xuân Hòa – An Lạc Tây (Kế Sách), Trạm cấp nước An Thạnh 2 (Cù Lao Dung), Trạm cấp nước Tổng Cáng (Trần Đề) và nâng cấp, mở rộng tuyến ống cấp nước cho 19 xã với tổng chiều dài tuyến ống gần 164km, phục vụ cho 6.340 hộ dân. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa trong đầu tư các công trình cấp nước tập trung nông thôn; cụ thể, đã huy động được 25% trên tổng giá trị phần nhân công đào lắp tuyến ống mạng (tương đương 1,74 tỉ đồng, thực hiện bằng ngày công lao động).

Theo lãnh đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, mục tiêu năm 2017 của đơn vị là giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 253.500 hộ nông thôn, đạt 97,5% tỷ lệ dân nông thôn, trong đó, có 132.600 hộ nông thôn sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế, đạt tỷ lệ 51% . Đến thời điểm này, đơn vị đã cơ bản thực hiện hoàn thành mục tiêu. Hiện toàn tỉnh đã có 45/80 xã đạt tiêu chí 17.1 về nước sạch theo bộ tiêu chí nông thôn mới, đạt tỷ lệ 56,25%; trong đó, có 15/28 xã điểm xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí 17.1 gồm các xã: Viên Bình, Viên An, An Hiệp, Hòa Đông, Hưng Phú, Tham Đôn, Song Phụng, Ngọc Đông, Vĩnh Tân, Thạnh Phú, Thạnh Quới, Ba Trinh, Gia Hòa 1, An Ninh và Vĩnh Hiệp.

Theo Phó trưởng Phòng Kế hoạch và Tuyên truyền của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Sóc Trăng Trần Minh Bình, thời gian qua, bên cạnh việc đầu tư xây dựng nâng cấp các trạm, hệ cấp nước, trung tâm còn thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý vận hành các trạm, hệ cấp nước. Thực hiện nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng các công trình cấp nước đang hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt chú trọng ở các khu vực đô thị (phường, thị trấn), các khu vực giáp ranh thị trấn, các xã điểm nông thôn mới. Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng chống hạn, xâm nhập mặn lĩnh vực cấp nước sinh hoạt nông thôn. Triển khai giải pháp hỗ trợ mô hình xử lý nước dùng trong ăn uống sinh hoạt bằng máy lọc nước tại hộ gia đình ứng dụng công nghệ RO cho người dân…

Cùng với việc nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, đảm bảo chất lượng cuộc sống của hộ dân, nhất là các hộ dân nông thôn thì công tác đảm bảo vệ sinh môi trường cũng được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn nỗ lực thực hiện với việc đồng thời kêu gọi các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng hệ thống các công trình vệ sinh gia đình, công cộng, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi…

Đến nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã xây dựng được 1.035 nhà vệ sinh hộ gia đình cho các hộ nghèo, hộ chính sách thuộc huyện Trần Đề và TX. Ngã Năm, từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn hiện nay là phức tạp và rất khó khăn, cần có sự quan tâm của các ngành, các cấp chính quyền và sự tham gia hưởng ứng của người dân.

Theo kế hoạch năm 2018, tỉnh phấn đấu có 98% tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có 54% tỷ lệ dân nông thôn được cấp nước sạch đạt Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế. Để đạt mục tiêu này, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục thực hiện một số giải pháp, như: huy động các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương, doanh nghiệp; các tổ chức trong và ngoài nước để ưu tiên đầu tư các công trình mở rộng mạng cấp nước sinh hoạt đối với những vùng gần các công trình cấp nước đang hoạt động. Bên cạnh đó, tham mưu lãnh đạo tỉnh đẩy mạnh công tác xã hội hóa về nước sạch nông thôn để huy động nguồn lực đầu tư các công trình cấp nước nông thôn…

Việc thực hiện các kế hoạch nêu trên nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn, hoàn thiện tiêu chí môi trường, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Theo STO

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]