News

Tạp chí Cấp thoát nước bản in số 5 (T8/ 2018)

Mời quý vị độc giả đọc Tạp chí Cấp thoát nước bản in số 5 (T8/2018)

News

Giới thiệu về các công trình cấp nước tiêu biểu

Với vai trò là cầu nối, tập hợp các hội viên là các doanh nghiệp và các đối tượng khác hoạt động trong lĩnh vực cấp ...

News

Báo cáo cuối cùng: Đánh giá các dự án đầu tư về thoát nước và xử lý nước thải, đề xuất danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020

FINAL REPORT: Review of investment projects on drainage, sewerage and wastewater treatment, preparation of the list of prioritized investment projects with proposed sources of funding for the period of ...

News

Báo cáo cuối cùng: Nghiên cứu Ảnh hưởng của Biến đổi Khí hậu đến Lĩnh vực Quản lý Nước thải ở Việt Nam

FINAL REPORT: Study on Climate Change Impacts Study on Climate Change Impacts on Wastewater Sector in Vietnam on Wastewater Sector in Vietnam


 

News

Nghiên cứu Tăng cường vai trò của hồ điều hòa trong hệ thống thoát nước đô thị

Study on Enhancing the Role of Regulation Ponds in Urban Drainage and Sewerage System

News

Hướng dẫn Quản lý và thực hiện Hoạt động truyền thông

Guidelines on the Management and Implementation of Communication Activities

News

Sổ tay Vận hành bảo dưỡng các Trạm xử lý nước thải Phi tập trung

MANUAL ON OPERATION AND MAINTENANCE OF DECENTRALIZED WASTE WATER TREATMENT PLANTS

News

Bài học kinh nghiệm lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch thoát nước đô thị

Lessons Learnt from the Process for Integrating Climate Change Adaptation in Urban Drainage and Sewerage Planning/  Báo cáo chuyên đề về Đô thị có khả năng ...

News

Đánh giá và Thách thức trong quá trình tăng cường khả năng thích ứng với thiên tai dựa vào cộng đồng

Assessment and Challenges in the Process to Establish Community Based Natural Disaster Resilience/ Báo cáo chuyên đề về đô thị có khả năng thích ứng 

News

Đánh giá và những Thách thức trong Quá trình Xây dựng Lộ trình Thực hiện Giá dịch vụ thoát nước tại các tỉnh

Process to Establish the Provincial Regulation for Drainage and Wastewater Management/ Báo cáo chuyên đề về Đô thị có khả năng ...

News

Những thách thức trong quá trình Xây dựng Hệ thống Cảnh báo sớm tại các tỉnh

Challenges in the Process to Establish Provincial Early Warning Systems  Báo cáo Chuyên đề về đô thị có khả năng thích ứng/ A working paper ...

 

 « Previous 1 2 3 Next »